September 27, 2021
Motortrivia Team (7947 articles)

EVAT และ สอวช. เปิดโครงการเเข่งขันรจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าฝ่ายวิชาการ เปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้งานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทั้งในรูปแบบของการนำรถจักรยานยนต์แบบเดิมมาดัดแปลง และการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และผู้ประกอบการที่สนใจนำต้นแบบจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งทางสมาคมฯจะจัดทั้งในรูปแบบการอบรมและการแข่งขัน

●   ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า “ทางสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่างสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เพื่อพัฒนาบุคลากร อย่างนักศึกษา เเละประชาชนที่สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เเละเเนวคิด ให้ได้มีพื้นที่ เเสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อโอกาสในการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต”

●   คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า “สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในทุกแพลตฟอร์ม และเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในวงกว้าง สมาคมฯจึงได้ริเริ่มโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้พัฒนาระบบขับเคลื่อนและควบคุม รวมถึงการออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อต่อยอดโอกาสในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต”

●   วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนี้เพื่อ (1) สร้างการรับรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับภาครัฐ และภาคประชาชน (2) เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัย (3) เพื่อให้เกิดแนวคิดการออกแบบ และสร้างจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นภายในประเทศ (4) เป็นแนวทางในการทำโมเดลธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นภายในประเทศไทย (5) เพื่อเป็นการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุนกับทีมงานผู้เข้าร่วมแข่งขัน

●   โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำเสนอแนวคิดและแผนงานในการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเสมือนจริง พร้อมส่งรายงานการดำเนินการทุก 2 สัปดาห์ต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอีกด้วย

●   ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า และหัวหน้าโครงการดังกล่าว เผยว่า “โครงการแข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านี้ จะไม่เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้น แต่เป็นก้าวสำคัญของคนไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมระบบควบคุม ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้เล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรทั้งนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารถยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดแนวคิดการออกแบบตามหลักวิศวกรรม และตระหนักถึงความปลอดภัย ตลอดจนขยายไปสู่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆรวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมรถดัดแปลงได้”

●   ในส่วนของรางวัลสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถาบันการศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยรางวัลชนะเลิศมีเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลสนับสนุน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนข้างต้น ซึ่งการแข่งขันภาคสนามจะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2565 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ : docs.google.com/forms ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2564

●   ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.evat.or.th    ●

Hyundai Smart Deal