September 1, 2021
Motortrivia Team (8026 articles)

MINI และ Millennium Auto ส่งความห่วงใยสู่ผู้ติดเชื้อ COVID

ประชาสัมพันธ์

●   มินิประเทศไทยร่วมกับ บริษัท มิลเลนเนียมออโต้ กรุ๊ป จำกัด ในเครือ บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย หนึ่งในผู้นำด้านการค้าปลีกยานยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องครบวงจร ร่วมกิจกรรม MINI United to Help the Fight Against COVID-19 ปฏิบัติการประสานใจส่งความห่วงใยสู่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ติดเขื้อสีเขียว

●   สมปราชญ์ โบสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากในทุกภาคส่วนเช่นนี้ นอกจากจะคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเสมอมาแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อต่อสู้และสนับสนุนการรับมือกับภาวะวิกฤติครั้งนี้

●   “กิจกรรม MINI United to Help the Fight Against COVID-19 นี้ เป็นอีกโครงการความร่วมมือระหว่างมินิประเทศไทยและมิลเลนเนียมออโต้ กรุ๊ปฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน โดยเราได้จัดขบวนรถมินิ อาทิ มินิคูเปอร์ SE รถไฟฟ้า ไร้มลพิษจากตระกูลมินิ ,มินิคันทรี่แมน กว่า 15 คัน ไปร่วมเป็นยานยนต์อาสาสมัครส่งมอบเวชภัณฑ์และถุงปันสุขจากรมการแพทย์สู่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ติดเขื้อสีเขียวที่รักษาตัวที่บ้านหรือโฮม ไอโซเลชั่น ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้ โดยมีตัวแทนลูกค้าและสื่อมวลชนหลากหลายแขนงเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบพลังใจในครั้งนี้”

●   ประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร ผู้อำนวยการ มินิ ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของมินิ ประเทศไทย ในการช่วยบรรเทาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในช่วงที่สังคมไทยยังต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์นี้

●   “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายมินิอย่างเป็นทางการ ลูกค้า พาร์ทเนอร์ สื่อมวลชน และพนักงานของเรา ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับพนักงานและลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้มินิ ประเทศไทย จะยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้คนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแกร่งได้เร็วยิ่งขึ้น”

Hyundai Smart Deal