October 4, 2021
Motortrivia Team (7963 articles)

Shell มอบ 1 ล้านบาท สนับสนุนโครงการครัวหอการค้าไทย

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.ศรีรัชต์ ธนะรัชต์ กรรมการบริหารฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ครัวหอการค้าไทย โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) และ ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดส่งอาหารปรุงสุกจากครัวชุมชนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ประจำหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย

●   เชลล์ในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในสังคม พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้โดยเร็ว

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.shell.co.th

Hyundai Smart Deal