December 7, 2021
Motortrivia Team (8252 articles)

ETON ชวนตอบแทนสังคมกับกิจกรรมปันน้ำใจ ซื้อรถเท่ากับให้

ประชาสัมพันธ์

●   ETON Group (อีตั้น กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตรกรรมนำเข้าสำหรับครอบครัวและผู้บริหาร พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร นำโดย คุณอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กล่าวว่า

●   ในโอกาสปลายปี จึงขอเชิญชวนลูกค้าร่วมตอบแทนสังคมด้วยการให้ครั้งใหญ่ ผ่านกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้ โดยทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ครั้งนี้ได้ เพียงซื้อรถกับอีตั้น กรุ๊ป รุ่นใดก็ได้ ทุกๆ ยอดขายในแคมเปญ “ETON Expo Festival & Upgrade” รายได้ส่วนหนึ่ง ร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

●   ซึ่งกิจกรรม อีตั้น ปันน้ำใจ ซื้อรถกับเราเท่ากับให้ครั้งนี้ ถือเป็นการ สานต่อ โครงการ ETON DRIVE TO SHARE โครงการที่จัดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและการตอบแทนสังคม ที่ทางอีตั้นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ เพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

●   และในปัจจุบันอีตั้น กรุ๊ป ถือได้ว่าผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตรกรรมนำเข้าสำหรับครอบครัว จึงเล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มีหลักการดำเนินงาน ช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือ เด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ โดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร ให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถออกไปประกอบชีพ เลี้ยงดูตัวเองได้ และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งทางมูลนิธิมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัทฯ ในการสนับสนุนเด็ก เยาวชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม

●   สำหรับกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้ โดยทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ครั้งนี้ได้ เพียงซื้อรถกับอีตั้น กรุ๊ป รุ่นใดก็ได้ ผ่านแคมเปญ “ETON Expo Festival & Upgrade” เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของอีตั้น กรุ๊ปได้ที่ www.eton-import.com, หรือ facebook.com/ETONIMPORTGROUP

●   สนใจรถยนต์นำเข้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีตั้น กรุ๊ป ทั้ง 4 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์, สาขารัชดาภิเษก, สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ หรือติดต่อเบอร์ 02-789-9998     ●

Hyundai Staria 2021