December 14, 2021
Motortrivia Team (10352 articles)

ยศวัฒน์ ซานี่ ไทยยนต์ฯ รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 2021 มสวท.

ประชาสัมพันธ์

●   มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Persons of the Year 2021) และบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงมอบทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 ให้แก้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมี ฯพณฯ เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ให้แก่ นายยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด ในสาขาภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

●   สำหรับงานมอบรางวัลดังกล่าว ทางมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำกิจกรรมอันดีงามถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

นายยศวัฒน์ เรืองรักษ์ลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด

●   นายยศวัฒน์ กล่าวว่า “ซานี่ ไทยยนต์ฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งรางวัลนี้เป็นการให้การยอมรับในคุณภาพของเรา โดยเราเป็นเจ้าตลาดแห่งวงการเครื่องจักรก่อสร้าง ประสบความสำเร็จในการทำตลาดในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 10 ปี สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยยอดขายในประเทศรวมกันถึง 35%”

●   “รถขุดของ ซานี่ ไทยยนต์ฯ เป็นรถขุดที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สามารถช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้รับเหมา คุ้มค่าการลงทุน คืนทุนไว และยังเพิ่มศักยภาพให้ผู้รับเหมารายย่อยสามารถเข้าถึงเครื่องจักรได้มากขึ้น ประหยัดต้นทุนได้ค่อนข้างมาก สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุ้มค่าในการลงทุน สิ่งนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้”

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด เชิญได้ที่ www.sanythaiyont.com