January 9, 2022
Motortrivia Team (10364 articles)

Bridgestone ส่งขยะพลาสติกสู่กระบวนการรีไซเคิล โครงการ “วน”

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดย คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม เป็นผู้แทนส่งมอบขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่รวบรวมจากพนักงานในเครือบริดจสโตน ประเทศไทย รวม 6 บริษัท ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก “Together We Recycle” แก่ คุณชุลีพร บริสุทธนะกุล ผู้บริหารโครงการวน (Won Project) โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เป็นทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้เจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way To Serve” ที่พร้อมดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

●   คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เผยว่า “การรณรงค์เรื่องการใช้พลาสติกครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือ Single-Use Plastic เป็นหนึ่งในนโยบายและแผนงานภายในองค์กรของ บริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก (BSCAP) ซึ่งจากการจัดกิจกรรม “Together We Recycle” เริ่มตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยพนักงานและคนในครอบครัวทั้งหมดจาก 6 บริษัทในเครือบริดจสโตน ประเทศไทย ได้ให้ความสนใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการแยกขยะรีไซเคิลประเภท “พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง” เช่น ถุงหูหิ้ว ฟิล์มห่อสินค้า พลาสติกกันกระแทก ฯลฯ จนสามารถรวบรวมและส่งมอบให้กับโครงการ “วน” เพื่อนำไปผลิตใหม่เป็นถุงสำหรับใส่ขยะ และนำกลับมาใช้ในองค์กรอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงลดปัญหาขยะพลาสติกที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกของเรา”

●   ทั้งนี้ บริดจสโตนเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวคิด “Our Way To Serve” ดังนั้นในทุก ๆ ปีจึงได้จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อจุดประกายความคิดและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เริ่มจากพนักงาน ต่อยอดไปสู่ครอบครัว และสังคมในวงกว้างต่อไป 

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ facebook.com/wontogether