January 22, 2022
Motortrivia Team (9747 articles)

Chevron ไทย แต่งตั้งประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่คนใหม่

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ แต่งตั้ง นายชาแชงค์ นานาวาติ (Shashank Nanavati) เป็น ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

●   นายชาแชงค์ นานาวาติ  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) และในระดับปริญญาโททั้งด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยฮูสตัน (University of Houston) และด้านการบริหารธุรกิจ จากโรงเรียนธุรกิจวอร์ตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (Wharton School of Business, University of Pennsylvania)

●   โดยก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่งในประเทศไทย นายชาแชงค์ นานาวาติ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

●   นายชาแชงค์เริ่มทำงานครั้งแรกกับกลุ่มบริษัท เชฟรอน เมื่อปี พ.ศ. 2552 ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการพิเศษ หลังจากนั้นก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ขยายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ กว่า 12 ประเทศ ในกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น อาทิ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และหัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์     ●