January 29, 2022
Motortrivia Team (7928 articles)

Nissan ขยายโครงการ Blue Switch สู่ภูมิภาคอาเซียน

motortrivia

●   นิสสัน มอเตอร์ ประกาศขยายโครงการ Blue Switch สู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมจัดการปัญหาทางสังคมผ่านการใช้ประโยชน์จากความสามารถของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ

●   ในเดือนพฤศจิกายน 2021 นิสสันประกาศวิสัยทัศน์ระยะยาว Nissan Ambition 2030 ที่จะส่งมอบความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน พร้อมยกระดับการเดินทางและชีวิตผู้คนในสังคมด้วยการขับเคลื่อนด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โครงการ Blue Switch ซึ่งถูกริเริ่มในปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้แผนการนี้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย

อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธานนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย และรองประธานสายงานการตลาด และการขาย นิสสัน ภูมิภาคอาเซียน

●   “นิสสันเป็นผู้บุกเบิกรถยนต์ไฟฟ้าและมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสังคมที่ไร้มลพิษอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับภูมิภาคอาเซียน โครงการ Blue Switch ในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ระยะยาวของนิสสันที่จะทำให้รถยนต์เป็นมากกว่ายานพาหนะ” อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธานนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย และรองประธานสายงานการตลาด และการขาย นิสสัน ภูมิภาคอาเซียน กล่าว

●   “นิสสันเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้”

●   โครงการ Blue Switch ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้งในด้านการบรรเทาภัยพิบัติ และการจัดการพลังงาน

การบรรเทาภัยพิบัติ

●   ตัวอย่างของการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของนิสสันในการนำรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำพลังงานไฟฟ้าจาก Nissan LEAF มาใช้ในยามขาดแคลนไฟฟ้าขณะประสบภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ไร ในประเทศฟิลิปปินส์ โดย Nissan LEAF สามารถช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเมืองเซบู และทาโคลบัน ด้วยแบตเตอรี่ความจุสูงที่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ถึง 1,000 เครื่อง

การแบ่งปันพลังงานและลดคาร์บอน

●   การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับที่อยู่อาศัย และชุมชน โดย นิสสัน ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Nissan Electrification Experience Center ที่โรงงานผลิตรถยนต์นิสสัน ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย สถานที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และมอบประสบการณ์แก่สาธารณะด้านบทบาทของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรของโครงการ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท นิจิคอน (ประเทศไทย) จำกัด

●   นอกจากนี้ นิสสันยังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิต ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต ด้วยการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานที่ 2 ของนิสสัน ประเทศไทย ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของกระแสไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในโรงงานผลิต การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษได้ถึง 400 ตัน เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซจากรถยนต์ 86 คัน หรือการปลูกต้นไม้ 566 ต้นภายในหนึ่งเดือน

ศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Nissan Electrification Experience Center

ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

●   นิสสัน ยังร่วมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของภูมิภาคด้วยการศึกษาช่องทางการใช้ประโยชน์จากรถยนต์ไฟฟ้าที่ไร้มลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการคมนาคมในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น นิสสัน ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านแคมเปญ Safe Trips

Vehicle-to-Home

●   Nissan LEAF รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ไร้มลพิษ คันแรกของโลกเพื่อทุกคน ด้วยระบบขับเคลื่อนขั้นสูง นิสสัน ลีฟ สามารถมอบประสบการณ์การขับขี่รูปแบบใหม่ ที่น่าประทับใจทั้งการเร่งความเร็วที่ราบรื่น และตอบสนองได้ทันที การควบคุมที่มั่นใจ และความเงียบในห้องโดยสาร

●   นิสสันสร้าง ‘ระบบนิเวศ’ ของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Ecosystem) เนื่องจากเข้าใจดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อลูกค้ามากกว่าเป็นเพียงยานพาหนะ จึงออกแบบให้ Nissan LEAF สามารถนำแบตเตอรี่มาใช้ในการจัดเก็บและแบ่งปันพลังงานไฟฟ้า เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานด้านอื่นๆ อีกมากมาย

●   Nissan Energy เป็นแผนการเพื่อส่งเสริมเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า จะสามารถเชื่อมต่อรถยนต์ไฟฟ้าของตนกับระบบพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน ทั้งการชาร์จไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ และจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กลับสู่บ้าน อาคารสำนักงาน ตลอดจนโครงข่ายระบบไฟฟ้าของประเทศ

●   Nissan Energy กำหนดมาตรฐาน สำหรับการเชื่อมต่อรถยนต์ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอื่นๆ จากความคิดริเริ่มหลักสามประการดังนี้:

●   Nissan Energy : โซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ฟังก์ชันการจัดเก็บ และการจ่ายไฟของแบตเตอรี่

●   1. Nissan Energy Supply : คือ การบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในเวลาที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือเดินทางไกล

●   2. Nissan Energy Share : คือ การถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าสู่บ้าน อาคารสำนักงาน และโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าจะเปรียบเสมือนแบตเตอรี่เคลื่อนที่

●   3. Nissan Energy Storage : คือ การนำแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ถูกใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่

●   รถยนต์ไฟฟ้าของนิสสัน สามารถถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าระหว่างบ้าน หรืออาคารสำนักงานได้โดยผ่านระบบจ่ายไฟฟ้าใน Nissan LEAF กับมาตรฐานการชาร์จเร็วของ CHAdeMO ที่ใช้แพร่หลายในตลาดโลก สามารถถ่ายเทพลังงานไฟฟ้าระหว่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูง และที่อยู่อาศัย หรือโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ระบบ Vehicle-to-Home (V2H) คืออะไร

●   ระบบ Vehicle-to-Home (V2H) ทำให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า นำพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับที่อยู่อาศัยในช่วงที่ค่าไฟฟ้ามีราคาสูง และสามารถเลือกชาร์จไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาที่ค่าไฟฟ้าลดลง

ประโยชน์ของ V2H สำหรับเจ้าของ Nissan LEAF

●   เพื่อประหยัดเงินค่าไฟฟ้า ระบบ V2H ทำให้เจ้าของ Nissan LEAF สามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าของตนเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน หรือใช้เป็นพลังงานสำรองระหว่างที่ไฟฟ้าดับหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน อย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

●   ปัจจุบันมีผู้ให้บริการเครื่องชาร์จไฟฟ้า แบบ Bi-Directional ในประเทศไทย เช่น EGAT และ Delta เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ระบบ V2H กับบ้าน หรืออาคารสำนักงานได้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ นิสสัน เปิดตัวระบบ V2H ในปี 2012 ที่ประเทศญี่ปุ่น จากผลการสำรวจวิจัยพบว่ายอดขายของ V2H ทั้งหมดมีเกิน 8,300 หน่วย (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2020)

●   ด้วยกลไกการทำงานของระบบ V2H สามารถลดค่าไฟฟ้ารายเดือน โดยใช้ อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ ของการไฟฟ้า และการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่าง ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

●   Nissan LEAF สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้สูงถึง 12 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่ง Nissan LEAF ที่จำหน่ายในประเทศไทยสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านพักได้ถึง 3 วัน เช่น ช่วงเวลาที่ไฟฟ้าดับ หรือเกิดภัยพิบัติ) โดยกลไกการทำงานของ V2H ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ความจุสูงของ Nissan LEAF ใช้ที่บ้านผ่านเครื่องชาร์จแบบจ่ายไฟฟ้าแบบสองทิศทาง

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nissan LEAF ในประเทศไทย เชิญได้ที่ nissan.co.th/vehicles/new-vehicles/leaf