February 5, 2022
Motortrivia Team (10674 articles)

ต.สยาม เติมยิ้มให้น้องปี 10 มอบอาคารเรียนอนุบาล อ.ปากช่อง

ประชาสัมพันธ์

●   นายอภิชัย ตั้งวงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง โตโย ไทร์ ยางนิตโตะ ไทร์ ยางนันกัง ไทร์ และ ศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร “GRIP” ร่วมเดินหน้าสานฝันเด็กไทยตอบแทนสังคมเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “ต.สยาม เติมยิ้มให้น้อง ปีที่ 10”

●   สำหรับในปี 2565 นี้ ต.สยาม ได้ร่วมสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น ให้กับน้องๆ ชั้นอนุบาลให้ได้มีอาคารและห้องเรียนใหม่ตามมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ได้สนุกและรักการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์ ที่ โรงเรียนวัดบันไดม้า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตัวแทนอาจารย์ และนักเรียนร่วมรับมอบ     ●