April 10, 2022
Motortrivia Team (7953 articles)

finbiz by ttb แนะโอกาสต่อยอดธุรกิจ SME เมื่อเข้ายุครถไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   อุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV เป็นเทรนด์ที่มาแรงตั้งแต่ปีที่แล้ว และในปี 2565 นี้ก็ยังคงแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ผู้คนตระหนักด้านมลพิษ และการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปี 2565 ที่ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งกระตุ้นให้คนหันมาพิจารณารถ EV มากขึ้น

●   จากข้อมูลของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics และกรมการขนส่งทางบก ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV มีการเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะจากจีน โดยปลายปี 2563 มีรถพลังงานไฟฟ้าจากจีนออกมาแล้วถึงประมาณ 4.5 ล้านคัน ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าล้วน BEV (Battery Electric Vehicle) ถึง 3.5 ล้านคัน

●   สำหรับประเทศไทยจากต้นปี 2564 ถึงต้นปี 2565 พบว่าการเติบโตของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน BEV มีการเติบโตถึง 62% แสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มปรับตัวได้ และมั่นใจกับรูปแบบการเติมพลังงานรถยนต์ที่เปลี่ยนไป ถ้ารวมทุกประเภทของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV แล้ว ประเทศไทยมีรถยนต์ EV ถึงประมาณ 62,000 คัน เป็นพลังงานไฟฟ้าล้วน BEV ประมาณ 3,600 คัน และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบใช้ไฟฟ้าร่วมกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิง PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) และรถยนต์ไฮบริด HEV (Hybrid Electric Vehicle) รวม 58,400 คัน

●   ล่าสุด รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมมาตรการเงินอุดหนุนรถยนต์ ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และลดภาษีอากรนำเข้ารถยนต์ โดยตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าคือ 30% ของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในแต่ละปี หรือ 750,000 คัน ภายในปี 2573 รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้มีข้อเสนอให้รถที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ปี 2578 เป็นต้นไป ต้องเป็นรถที่ไม่ปล่อยไอเสีย 100% (ZEV: Zero-Emissions Vehicles) เท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของภาครัฐที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์พลังงานสันดาป มาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โอกาสใหม่ของผู้ประกอบธุรกิจ SME ในวงการยานยนต์

●   โครงการ “ฟินบิส โดย ทีทีบี” (finbiz by ttb) จึงวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งชี้ให้เห็นว่า ตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน BEV กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมาก จนมาเบียดพื้นที่ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบใช้ไฟฟ้าร่วมกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิง PHEV และ HEV ซึ่งมีผลกระทบกับธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่

●   ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ผลิตเฉพาะชิ้นส่วนประกอบที่ใช้กับระบบสันดาป เช่น เครื่องยนต์ ลูกสูบ หัวเทียน หม้อน้ำ ท่อไอเสีย ถังน้ำมัน เป็นต้น อาจต้องเริ่มต้นหาช่องทางใหม่ ๆ หรือกลับมาสำรวจตัวเอง เพื่อปรับเทคโนโลยี สายการผลิต หรือหาคู่ค้าเพิ่ม พัฒนาทักษะพนักงาน ให้ทันการเปลี่ยนแปลงในวันที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน BEV จะเข้ามามีส่วนแบ่งทางตลาดแทนรถยนต์ในระบบที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อย ๆ

●   ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ มอเตอร์ต่าง ๆ ก็มีช่องทางโอกาสที่จะต่อยอดจากกิจการเดิม พัฒนาเพิ่มเติมไปสู่การผลิตอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้

●   สถานีบริการน้ำมันจะเริ่มเห็นโอกาสในรูปแบบใหม่ เช่น การเพิ่มเติมจุดบริการเติมพลังงานรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้งใช้เวลาพอสมควรทำให้เห็นโอกาสของธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถอยู่ในสถานีบริการน้ำมันเดิมได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่าพื้นที่เพื่อทำร้านอาหาร หรือกิจการอื่น ๆ

●   ร้านอาหารหรือบริการต่าง ๆ ที่มีบริเวณจอดรถ ในทางกลับกัน ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร หรือบริการต่าง ๆ ที่มีบริเวณจอดรถ สามารถใช้โอกาสนี้ในการศึกษาและลงทุนกับจุดบริการเติมพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าในบริเวณจอดรถที่มีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นในรูปแบบลงทุนเอง หรือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

●   ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สามารถเพิ่มเติมโอกาสจากจังหวะที่เหมาะสมนี้ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดกระตุ้นความสนใจจากช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังหันมามองรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วขึ้น สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายในระยะนี้ พร้อมพัฒนาสู่ศูนย์บริการหลังการขายสำหรับรถประเภทนี้ให้มากขึ้น

●   สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เล็งเห็นโอกาสเติบโตและพร้อมต่อยอดธุรกิจ finbiz by ttb ขอแนะนำ สินเชื่อธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอี สมาร์ท แอนด์ ฟาสต์ (ttb sme smart and fast) เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ มีจุดเด่นเรื่องการอนุมัติไว รู้ผลได้เร็วสุดภายใน 7 วัน และวงเงินเพียงพอ สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสุดถึง 12 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรกต่ำสุดถึง 4% และปีที่ 2 ต่ำสุดถึง 5% ช่วยเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วน ช่วยให้ไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ttbbank.com/ttbsmesmartandfast

●   สนใจศึกษาความรู้และเคล็ดลับทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ finbiz by ttb โครงการเสริมความรู้ธุรกิจ ด้วยแนวคิด “ครบ จบในที่เดียว ปรับใช้ได้ง่าย ต่อยอดได้จริง สู่การเป็น Smart SME” ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม พร้อมองค์ความรู้ที่ครบครัน จากพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ธุรกิจรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวในยุคดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืน คลิก www.ttbbank.com/th/finbiz     ●