April 30, 2022
Motortrivia Team (7961 articles)

Honda และ สอศ. สานต่อกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่

ประชาสัมพันธ์

●   ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานต่อกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาทักษะการขับขี่ พร้อมปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมเปิดกิจกรรมการแข่งขัน เมื่อเร็วๆ นี้

●   สำหรับรูปแบบการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 มีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาครวม 5 ภาค โดยวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 149 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก-กรุงเทพฯ และภาคใต้ คัดเลือกผู้ชนะจากแต่ละภาคเข้าแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่นนักเรียนชาย ใช้รถจักรยานยนต์แบบมินิไบค์ 2. รุ่นนักเรียนหญิง ใช้รถแฟชั่น เอ.ที. 3. รุ่นครู ใช้รถจักรยานยนต์แบบมินิไบค์

●   โดยในรอบชิงชนะเลิศมีวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 38 แห่ง ประกอบด้วย นักเรียนชาย 31 คน นักเรียนหญิง 32 คน และครู 38 คน ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจากการทดสอบความสามารถใน 5 สถานีจะเป็นผู้ชนะ โดยมีคะแนนรวม 5,000 คะแนน ประกอบด้วยสถานีดังนี้ 1. สถานีการเบรก 2. สถานีการทรงตัวในทางแคบ 3. สถานีความคล่องตัว 4. สถานีสลาลอม 5. สถานีทดสอบความรู้ขับขี่ปลอดภัยและฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ APT

●   ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกิจกรรมฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand และเว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th และฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ ช่วยการตัดสินใจอย่างแม่นยำขณะใช้รถใช้ถนนได้ที่ www.hondasafetyAPT.com     ●