April 28, 2022
Motortrivia Team (10167 articles)

Honda Super Idea Contest 2021 เปิดตัวนวัตกรจิ๋วปีที่ 17

ประชาสัมพันธ์

●   แม้เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง แต่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งพลังความฝัน จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนได้ จึงเดินหน้าจัดการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนนวัตกรจิ๋วในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021” ในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี ภายใต้แนวคิด “เปิดแคปซูลความฝัน ปลดปล่อยพลังแห่งจินตนาการ สานต่อไอเดียสุดสร้างสรรค์กับฮอนด้า”

●   ปีนี้มีจำนวนผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 5,723 ผลงาน โดยได้ตัวนวัตกรจิ๋วที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ได้แก่ ด.ช. วชิรวิชญ์ เชิดพานิช (โปรตอน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบ้านโครงงานครูกวีวิทย์ เจ้าของผลงาน “น้ำแข็งดับคาวอาหารทะเล” และนวัตกรจิ๋วที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีก 5 รางวัล ได้ร่วมเปิดประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมออนไลน์กับเยาวชนญี่ปุ่น และเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น* พร้อมมอบรางวัล “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ให้แก่คุณครูที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจินตนาการให้กับเยาวชนไทย

รางวัลชนะเลิศโครงการ Honda Super Idea Contest 2021 ได้แก่ ด.ช. วชิรวิชญ์ เชิดพานิช (โปรตอน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโครงงานครูกวีวิทย์ เจ้าของผลงาน “น้ำแข็งดับคาวอาหารทะเล”

●   นางอัญชลี ชาลีจันทร์ ผู้จัดการส่วนงานองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ‘ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์’ ปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และได้เห็นพลังความคิดสร้างสรรค์จากเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาอนาคตของประเทศไทย ที่เหนือความคาดหมายและแม้ผู้ใหญ่ก็ยังคิดไม่ถึง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราจึงต้องจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 14 คนมีความตั้งใจฝึกฝนและเรียนรู้กิจกรรมเวิร์กช็อป และนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานเพื่อนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยสอนให้ได้เรียนรู้ในทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ทั้งการเพิ่มความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการต่อยอดไอเดียจินตนาการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง”

●   โดยเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 14 คน จะต้องนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และตอบคำถามจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) และที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คุณอนุรักษ์ สุขนันทศักดิ์ Creative Inventor และเจ้าของสถาบันสอนศิลปะ 23 Arthome Studio & Tutor และคุณยุทธนา โรจนกมลสันต์ ผู้จัดการและหัวหน้านักออกแบบฝ่าย Automobiles Styling Design บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

●   สำหรับนวัตกรจิ๋วที่ชนะเลิศการนำเสนอแบบจำลองผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021” ได้แก่ ด.ช. วชิรวิชญ์ เชิดพานิช (โปรตอน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโครงงานครูกวีวิทย์ เจ้าของผลงาน “น้ำแข็งดับคาวอาหารทะเล” ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์กับเยาวชนชาวญี่ปุ่น ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับนวัตกรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีก 5 รางวัล ได้แก่

ด.ช.ธนพล กมลพวงพันธุ์ (ตอง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี กับผลงาน “Anti Paint”

ด.ช.พฤณ จันทาภากุล (พรีโม่) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กับผลงาน “Covid Guard”

ด.ช.จิรัฏฐ์ สุมิตรเหมาะ (คอปเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กับผลงาน “แมสก์เปลี่ยนสี”

ด.ญ.วิวิศนา ผลสมบูรณ์ (สมายล์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร กับผลงาน “หุ่นยนต์เต่ากำจัดวัชพืช สร้างปุ๋ย”

ด.ญ.ปานไพลิน แรงเพชร (กุ๊งกิ๊ง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ จังหวัดนนทบุรี กับผลงาน “ต้นไม้ขอหวย”

●   และที่พิเศษในปีนี้ ทางฮอนด้าได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรจิ๋วชาวไทยได้ทำกิจกรรมร่วมกับนวัตกรจิ๋วผู้ชนะจากโครงการฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ประเทศญี่ปุ่น

●   นอกจากนี้ ทางโครงการยังได้มอบรางวัล “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” สำหรับครูที่ปรึกษาและมีส่วนร่วมในการกระตุ้น ผลักดัน และสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ แนวคิด รวมทั้งส่งเสริมจินตนาการให้กับเยาวชน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาววารีนันท์ ดาราจันทร์พิทักษ์ ครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และนายภูวนาถ บุญสุวรรณ ครูจากโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ จังหวัดนนทบุรี โดยจะได้รับโอกาสการร่วมเดินทางกับนวัตกรรุ่นจิ๋วทั้ง 6 คนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

(ซ้าย) นางสาววารีนันท์ ดาราจันทร์พิทักษ์ คุณครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ขวา) นายภูวนาถ บุญสุวรรณ คุณครูจากโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ นนทบุรี

●   โครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021” เป็นโครงการที่ฮอนด้าจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยความเชื่อที่ว่าหากเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความฝันและจินตนาการจะก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ไม่รู้จบ ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า “พลังแห่งความฝัน” ที่ มร. โซอิชิโระ ฮอนด้า เชื่อมั่นและยึดถือมาโดยตลอดและผลักดันให้ฮอนด้ายังคงมุ่งมั่นทำตามทุกฝันและจินตนาการที่สร้างสรรค์ให้เป็นจริงให้ได้ ในตลอดระยะเวลา 17 ปีของการดำเนินโครงการฯ ได้รับความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานจากเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 426,538 ผลงาน โดยปี 2565 นี้ มีผลงานเข้าร่วมจำนวน 5,723 ผลงาน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ facebook.com/HondaSuperIdea

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นทุนการศึกษาในภายหลัง

เกี่ยวกับโครงการฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์

●   โครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2548 มีต้นกำเนิดจากโครงการ ฮอนด้า คิดส์ ไอเดีย คอนเทสต์ ของ บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รักความท้าทาย กล้าที่จะทำความฝันให้เป็นจริง โดยเปิดรับไอเดียสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตที่สนุก สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนระดับประถมศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันฮอนด้าได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17     ●