May 26, 2022
Motortrivia Team (10473 articles)

ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์ กระตุ้นเศรษฐกิจ เงินสะพัดกว่า 225 ล้านบาท

ประชาสัมพันธ์

●   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) แถลงความสำเร็จในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาค จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ด้วยยอดจองและซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ซื้อรถ…ลุ้นรถ” เตรียมเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือ สนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบาย “ดีพร้อมแคร์” ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างแข็งแกร่งและเป็นรูปธรรม

●   ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในการมอบ “ของขวัญปีใหม่ 2565” ให้กับประชาชน โดยดําเนินการภายใต้นโยบายทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) อํานวยความสะดวกและลดต้นทุนผู้ประกอบการ 2) เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ 3) ยกระดับผู้ประกอบการ และ 4) ดูแลเกษตรกรและประชาชนนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดมหกรรมแสดงสินค้า DIPROM MOTOR SHOW 2022 จําหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อกระตุ้น ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และลดภาระให้ผู้บริโภค รองรับการเปิดประเทศหลังปิดประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นของขวัญให้กับประชาชน โดยพัฒนาศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง ให้รองรับการจัดประชุมนิทรรศการและจัดแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งมีบทบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค ทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่างๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการยกระดับการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง ระดับภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ”

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

●   ดร.ณัฐพล กล่าวย้ำถึงความสำเร็จในการจัดงานว่า “กิจกรรม DIPROM MOTOR SHOW 2022 ระหว่างวันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือ สูงถึง 225 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณในการจัดงานนี้เพียง 2 ล้านบาท ถือเป็นอัตราเพิ่มกว่า 100 เท่า โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ภาคเหนือตอนบน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติ ที่ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน และมียอดจองและซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน มีการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในงาน ตลอดจนเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา”

●   ทั้งนี้ ดร.ณัฐพลยังได้กล่าวถึง การเตรียมขยายผลการจัดกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ กระจายความเจริญเติบโตไปยังฐานรากชุมชน ผนวกกับการดึงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หรือ S-Curve ในระดับประเทศ ตลอดปี 2565 และยังมีการเตรียมการที่จะจัดกิจกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ผ่านงาน FTI Expo 2022 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 อีกด้วย

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

●   นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า การจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์โชว์” ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ง 17 บริษัท ประกอบด้วยรถยนต์ 12 แบรนด์ ได้แก่ BMW, FORD, GWM, HONDA, ISUZU, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI และ TOYOTA รถจักรยานยนต์ 5 แบรนด์ ได้แก่ BAJAJ, HONDA, KAWASAKI, VESPA และ YAMAHA ผ่านทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หน่วยงานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งสมาคมฯ พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงภาครัฐและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในการช่วยผลักดันและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป”

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6860 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.diprom.go.th หรือ facebook.com/dipromindustry     ●