May 19, 2022
Motortrivia Team (7964 articles)

PTT Station ช่วยวินมอเตอร์ไซค์ รับสิทธิค่าน้ำมันเดือนละ 250 บาท

ประชาสัมพันธ์

●   พีทีที สเตชั่น ร่วมเติมเต็มทุกความสุข ประกาศนำสถานีบริการ เข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ” โครงการช่วยเหลือผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และลดภาระของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และประชาชน ที่ใช้บริการ โดยมอบส่วนลดราคาน้ำมันแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะจากกรมการขนส่งทางบก เป็นสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำมัน ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ระหว่างพฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

●   นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน โออาร์ เปิดเผยว่า “โออาร์พร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชน จากสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกที่ขยับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะผู้กลุ่มใช้บริการขนส่งขนาดเล็กอย่างจักรยานยนต์สาธารณะ ด้วยการให้ส่วนลดน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือ วินมอเตอร์ไซค์ เพื่อจะได้ไม่ต้องปรับขึ้นค่าโดยสารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ โดยครั้งนี้ พีทีที สเตชั่น ขอร่วมมอบสิทธิแก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าเกณฑ์โครงการวินเซฟสูงสุดเดือนละ 250 บาท/คน โดยผู้ขับขี่ที่สนใจสามารถกดยืนยันสิทธิที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จากนั้นเลือกกดรับ “สิทธิวินเซฟ” โดยรับสิทธิได้ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน ที่พีทีที สเตชั่น ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ

●   ศึกษารายละเอียด และตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.doeb.go.th/2017 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โทร. 06-3269-2876, 02-794-4307-9 (ในวันและเวลาราชการ) หรือแอปฯ เป๋าตัง โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)     ●