May 23, 2022
Motortrivia Team (10343 articles)

ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ไทยฮอนด้า”

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

●   มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี 2564 ฮอนด้าได้มีการควบรวมกิจการส่วนงานขายและส่วนงานผลิตรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยเข้ามาอยู่ด้วยกัน ก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง เพื่อดึงจุดแข็งของแต่ละด้านมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย”

●   “ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ส่งมอบบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังมีความพร้อมในการรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต ในปีนี้ เราได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เพื่อสะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งส่วนการขายและการผลิต โดยจากนี้ไป ไทยฮอนด้า จะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย”

สำหรับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (ชื่อเดิมบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เอชพีดี จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อในปีนี้

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.thaihonda.co.th หรือ fb.com/hondamotorcyclethailand