June 9, 2022
Motortrivia Team (7986 articles)

PTT Station สานต่อรอยยิ้มเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ประชาสัมพันธ์

●   พีทีที สเตชั่น ผู้นำด้านการค้าปลีกและพลังงาน สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเป้าเป็นบริษัทพลังงานสะอาดลดการสร้างก๊าซไอเสีย พร้อมเพิ่มพื้นที่ให้ชุมชมมีกิจกรรมเพื่อต่อยอดสร้างความสุขแบบยั่งยืน

●   หลังจากที่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์ พีทีที สเตชั่น หรือ PTT Station ได้เริ่มต้นโครงการ “Living Community เติมเต็มทุกความสุข” เป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ที่โครงการดังกล่าวได้อยู่เคียงคู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

●   คุณบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน กล่าวว่า เพื่อตอกย้ำความตั้งใจและแสดงให้เห็นว่า พีทีที สเตชั่น มีความตั้งใจอย่างจริงจัง ในปีนี้ โครงการ Living Community จึงได้เพิ่มความแข็งแกร่งในฐานะผู้เติมเต็มความสุขให้คนไทยในแง่มุมของสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นการสานต่อ 7 โครงการต่างๆ ที่ได้เริ่มทำมาให้มีประสิทธิภาพและขยายให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

●   สำหรับหัวใจหลักของโครงการ Living Community คือการดูแลพร้อมเอาใจใส่ ประชาชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันในชุมชมใกล้เคียงสถานีของ พีทีที สเตชั่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายในสถานี พีทีที สเตชั่น ซึ่งโครงการที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างสูงคือ “โครงการแยกแลกยิ้ม” โดยเป็นการรับเอาขยะจากชุมชมที่ผ่านการแยกเป็นสามส่วนตามประเภทของขยะ แล้วจึงนำขยะเหล่านั้นไปขายเพื่อนำเงินมาสะสมแล้วตอบแทนกลับคืนชุมชนผ่านทาง อุปกรณ์การเรียนและกีฬา อุปกรณ์การแพทย์ ห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น โดยได้ส่งมอบให้แก่ชุมชนแล้วรวมมูลค่ากว่า 1,525,654 บาท อีกทั้งยังสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 8,818,016 บาท รวมมูลค่ากว่า 10,343,670 บาท

●   นอกจากนั้น ยังมีโครงการ “ฃวดแลกยิ้ม” ที่เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการแยกแลกยิ้ม โดยเป็นการติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกอัตโนมัติ ให้ประชาชนนำขวดพลาสติกมาคืนได้อย่างสะดวกและรับเป็นคะแนนสะสมไว้ใช้ในร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอนได้ ปัจจุบันสามารถลดปริมาณขยะขวดพลาสติกไปได้มากกว่า 6.6 ตัน นั่นหมายความว่า เราสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 4,640 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

●   เช่นเดียวกับอีกหนึ่งโครงการ “พลาสติก(คืน)สุข” ที่ต่อยอดโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โออาร์และจีซี ติดตั้งตู้รับขยะพลาสติก เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงพลาสติกใส่อาหาร พลาสติกแรปอาหาร ขวดพลาสติกขุ่น กล่องใส่อาหาร และ แก้วพลาสติก เป็นต้น เพื่อนำไปรีไซเคิลกลายมาเป็น ชุดพีพีอี ไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งาน เป็นการนำเอาพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ ลดภาวะขยะพลาสติกได้

●   โดยโครงการพลาสติก(คืน)สุข สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกด้วยการนำไปผลิตเป็นชุด พีพีอี ชนิดซักซ้ำได้ 20 ครั้ง โดยสามารถนําขวด PET กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจำนวน 6 ล้านขวด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,345 ชุด และได้มีการส่งมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้วถึง 50 แห่งทั่วประเทศ

●   ขณะที่ อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นคือ Bio Product เป็นการนำเอาวัสดุย่อยสลายง่ายมาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในร้าน เช่น แก้วร้อน Bio แก้วเย็น PLA หลอด Bio ห่อกระดาษ ผลิตจากพืช และใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกสำหรับเบเกอรี่การเลือกใช้วัสดุแบบ Bio เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ โออาร์ ในการเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายสร้างสังคมแบบ Low Carbon Society ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเมื่อขยะกับปริมาณคาร์บอนลดลง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนโครงการ Zero Waste เป็นการนำร่องในการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในสถานี พีทีที สเตชั่น ให้เหลือศูนย์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจกจากการขนถ่ายขยะและจัดการขยะได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณขยะได้จำนวนมากตั้งแต่ต้นทาง

●   เหนืออื่นใด โครงการใหม่ล่าสุด EV Station PluZ สถานีอัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้วกว่า 96 แห่งที่ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้ามีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสถานีบริการเป็นแบบ Solar Rooftop ที่ช่วยให้การจัดการด้านพลังงานมีประสิทธิภาพและลดการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าไปได้เฉลี่ย 24% ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวนี้พร้อมให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและนำไปใช้งานในภาคครัวเรือนได้โดยตรง จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ผ่านระยะเวลากว่า 2 ปีของการดำเนินโครงการ Living Community ของ พีทีที สเตชั่น ได้มีส่วนช่วยเหลือในการสร้างสังคมสีเขียว ที่เติมเต็มความสุขให้กับสิ่งแวดล้อม

●   ทั้งนี้ พีทีที สเตชั่น จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่สร้างสังคมแบบ Low Carbon Society ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพอยู่ควบคู่กับชุมชนตลอดไป

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ pttstation.com