June 24, 2022
Motortrivia Team (10322 articles)

Toyota และ กพร. มอบวุฒิบัตรหลักสูตรยกระดับช่างซ่อมตัวถังและสี

ประชาสัมพันธ์

●   นายทรงไทย สังขเวทัย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ โดยมีผู้บริหารจากผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ และผู้แทนจากบริษัทสีที่ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 จังหวัดอุบลราชธานี

●   ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการฝึกอบรม รวมทั้งการจัดสอบรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ช่างมีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยช่างทั้งหมดจำนวน 23 คน ได้รับการจ้างงานจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ดังต่อไปนี้

  • บริษัท โตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด
  • บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
  • บริษัท โตโยต้าพัทยา(1988) จำกัด
  • บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว จำกัด
  • บริษัท โตโยต้าสาเกตนคร จำกัด
  • บริษัท โตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  • บริษัท โตโยต้าจันทบุรี(1972) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท โตโยต้า ในประเทศไทย เชิญได้ที่ www.toyota.co.th

Tags CSR, Toyota