July 6, 2022
Motortrivia Team (9065 articles)

Nissan ไทยเตือนลูกค้านำรถเข้าตรวจสอบและเปลี่ยนถุงลม Takata

ประชาสัมพันธ์

●   กรุงเทพฯ ประเทศไทย ( 5 กรกฎาคม 2565) – – นิสสัน เดินหน้าส่งมอบความปลอดภัยในการขับขี่และความพึงพอใจให้ลูกค้า เตือนผู้ใช้รถยนต์นิสสันนำรถเข้าตรวจสอบ พร้อมเปลี่ยนชุดถุงลมเสริมความปลอดภัย ทาคาตะ ทันที

●   จากเหตุการณ์ที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุการทำงานของชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยทาคาตะ นิสสัน ประเทศไทย ได้มีความกังวลถึงความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้รถยนต์นิสสันที่อยู่ในข่ายต้องได้รับการเปลี่ยนชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยทาคาตะทุกท่าน จึงได้ประกาศแคมเปญเปลี่ยนชุดถุงลมเสริมความปลอดภัยทาคาตะขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์นิสสันทุกคนจะได้รับการปกป้องและดูแลความปลอดภัยจากอุปกรณ์ที่สมบูรณ์

●   ดังนั้น เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนให้มีมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงขอเชิญชวนลูกค้าเจ้าของรถยนต์นิสสันที่อยู่ในข่ายเข้ารับบริการตรวจสอบและเปลี่ยนชุดถุงลมนิรภัยทาคาตะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการนิสสัน ทุกแห่งทั่วประเทศเร็วที่สุด

●   สำหรับรถยนต์รุ่นที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมนิรภัย (เฉพาะบางรุ่น ที่ผลิตในปี 2000 – 2011) มีดังนี้:

  1. นิสสัน เซฟิโร่ รุ่นปี 2000- 2002
  2. นิสสัน มาร์ช รุ่นปี 2010-2011
  3. นิสสัน อัลเมร่า รุ่นปี 2011
  4. นิสสัน เอ็กซ์เทรล รุ่นปี 2002-2005
  5. นิสสัน ซันนี่ นีโอ รุ่นปี 2000-2006
  6. นิสสัน เทียน่า รุ่นปี 2004-2009
  7. นิสสัน นาวารา รุ่นปี 2006-2014
  8. นิสสัน ทีด้า รุ่นปี 2006-2012
  9. นิสสัน ลิวิน่า รุ่นปี 2015
  10. นิสสัน เพโทร รุ่นปี 2003

●   ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ครอบครองรถยนต์รุ่นดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะ “การเปลี่ยนถุงลมนิรภัย ทาคาตะ” ได้ที่ เว็บไซต์นิสสัน www.nissan.co.th/owners/recall-nissan โดยการกรอกหมายเลขตัวถังรถ (VIN NO.) ของท่านเพื่อทำการตรวจสอบ

●   สำหรับลูกค้าที่เข้าข่าย กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย หรือนิสสัน คอลเซ็นเตอร์ เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ติดต่อที่หมายหมายเลข 02-401-9600 และสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ติดต่อที่หมายเลข 1-800-900-500 ตลอด 24 ชั่วโมง

●   ความเชื่อมั่นและอุปการคุณที่ท่านมีต่อแบรนด์นิสสันเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายนิสสันทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพให้กับท่านต่อไป     ●