August 5, 2022
Motortrivia Team (8041 articles)

Isuzu รับรางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ปี 2021-2022

ประชาสัมพันธ์

●   กลุ่มตรีเพชร โดยคุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด รับมอบรางวัลเกียรติยศแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1  หมวดรถปิกอัพ “No.1 Brand Thailand 2021-2022” ซึ่งเป็นผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสาร Marketeer ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ     ●