August 25, 2022
Motortrivia Team (7953 articles)

Nissan ประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อเร็ว ๆ นี้ นิสสัน ประเทศไทย เข้าพบ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดย อิซาโอะ เซคิกุจิ ประธานนิสสัน ประเทศไทย ได้ร่วมพูดคุยถึงวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้การส่งเสริมการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของนิสสัน และการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ไร้มลพิษอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นิสสัน ยังได้แนะนำโครงการ Blue Switch ที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการบรรเทาปัญหาทางสังคม

●   โครงการ Blue Switch ถูกริเริ่มในปี 2561 ที่ประเทศญี่ปุ่น และขยายสู่ภูมิภาคอาเซียนในเดือนมกราคม 2565 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบทบาทของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น นิสสัน ลีฟ ที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ ด้วยคุณสมบัติของการแบ่งปันพลังงานด้วยการชาร์จที่ทำได้สองทิศทาง (bi-directional charging) ซึ่งที่ผ่านมานิสสัน ลีฟ สามารถช่วยเหลือชุมชนด้วยการแบ่งปันพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดคาร์บอน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นิสสัน ในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ www.nissan.co.th หรือ facebook.com/NissanThailand