August 1, 2022
Motortrivia Team (10344 articles)

Honda เดินหน้าพัฒนา EV Ecosystem สำหรับมอเตอร์ไซค์

ประชาสัมพันธ์

●   ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์อันดับ 1 ของไทย มุ่งหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเดลิเวอรี่ คมนาคม และหน่วยงานตำรวจภูธร หวังสร้างอนาคตสังคมยั่งยืน

●   จากวิสัยทัศน์ของฮอนด้ามอเตอร์ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมยั่งยืน โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อม กลายมาเป็นแนวทางสำคัญของไทยฮอนด้าในการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา EV Ecosystem ผ่านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งไทยฮอนด้าได้มีการสร้างเครือข่าย EV Ecosystem ผ่านพันธมิตรที่สำคัญหลายแห่ง อาทิเช่น Green Win , Green Delivery , ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี , Food Panda และล่าสุดได้จับมือกับโออาร์และไปรษณีย์ไทย เพื่อสนับสนุนการขนส่งพัสดุและสินค้า พร้อมกับเพิ่ม Battery Swapping Station หรือจุดสลับแบตเตอรี่ตามพิ้นที่ต่างๆของพันธมิตร ซึ่งถือเป็นก้าวแรกเริ่มที่สำคัญเพื่อเป็นการผลักดันการใช้พลังงานทางเลือก และตอกย้ำถึงความตั้งใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

●   ภายในปี 2565 ไทยฮอนด้า พร้อมเดินหน้าพัฒนา EV Ecosystemให้รองรับการใช้งานครอบคลุมในพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าขยายจำนวนจุดสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ จากเดิม 15 แห่ง เป็น 45 แห่ง และ ขยายระยะเวลาการใช้งานจุดสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น 24 ชั่วโมง ทั้งหมด 33 แห่ง

●   นอกจากนี้ยังคงสร้างความเชื่อมันและไว้วางใจจากพันธมิตรอย่างต่อเนื่องด้วยการบริการหลังการเช่าอย่างเป็นระบบ ทั้งบริการสายด่วนให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้เคียงเพื่อตรวจเช็คสภาพรถและแบตเตอรี่ เพื่อให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที

●   สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการพัฒนา EV Ecosystem ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้ที่เว็บไซต์ www.thaihonda.co.th/honda     ●