August 16, 2022
Motortrivia Team (7953 articles)

Toyota President’s Award รางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบรางวัลผลการดำเนินงาน ยอดเยี่ยมของผู้แทนจำหน่าย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จครั้งสำคัญของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในการรักษาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อมอบความ พึงพอใจสูงสุด และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

●   “Toyota President’s Award” คือรางวัลแห่งความสำเร็จ จากผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของผู้แทนจำหน่าย โดยประเมินครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

 • ด้านยอดขาย
 • ด้านการให้บริการลูกค้า
 • ด้านการบริหารงาน

●   โดยในปี 2564 มีผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า 18 แห่ง ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามหลักเกณฑ์การประเมิน และได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่

 • บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าโชคดี จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด
 • บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าเมืองเลย จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าเมืองสองแคว จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าเมืองสุพรรณ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าเอกนิมิตไทย จำกัด
 • โตโยต้ามุ่งมั่นพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการในทุกด้าน
 • เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และร่วมขับเคลื่อนอนาคต