September 29, 2022
Motortrivia Team (8192 articles)

Evonik ผลิตซิลิก้าวัตถุดิบธรรมชาติ สำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์

ประชาสัมพันธ์

●   อิวอนิก หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตซิลิก้ารายใหญ่ระดับโลก ร่วมมือกับ เพอร์เนอร์ กรุ๊ป ประเทศออสเตรีย (Pörner Group) และ บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด ประเทศไทย ในการผลิตซิลิก้าจากวัตถุดิบธรรมชาติภายใต้ชื่อทางการค้า ULTRASIL® สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ ซึ่งเป็นสารที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกตที่ได้จากขี้เถ้าแกลบโดยใช้พลังงานชีวมวล นับว่าเป็นการขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) เข้าสู่ภาคการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์

●   ซิลิก้า เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตยางรถเพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิง โดยสามารถลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงลงได้ถึง 8% เมื่อเทียบกับยางรถทั่วไป การนำซิลิก้าภายใต้ชื่อทางการค้า ULTRASIL® มาใช้ในการผลิตจะช่วยลดปริมาณ carbon footprint ที่เกิดจากการใช้ซิลิก้าลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยซิลิเกตที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิลิก้าภายใต้ชื่อทางการค้า ULTRASIL® นั้นจะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและผลิตโดยใช้พลังงานสะอาด ในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์มีความต้องการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันซิลิก้าที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ

●   อิวอนิกตระหนักถึงความสำคัญของการใช้วัตถุดิบธรรมชาติในกระบวนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งความต้องการของตลาด จึงได้ร่วมมือกับเพอร์เนอร์ กรุ๊ปในครั้งนี้ โดยเพอร์เนอร์ กรุ๊ปเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซิลิเกตจากขี้เถ้าแกลบโดยใช้พลังงานสะอาด ซึ่งทำให้อิวอนิกสามารถลดปริมาณ carbon footprint ได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับการผลิตซิลิก้าจากวัตถุดิบและวิธีการผลิตแบบเดิม บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งมีโรงสีข้าวและโรงไฟฟ้าพลังชีวมวลเป็นของตนเองจะซื้อสิทธิในการผลิตซิลิเกตจากขี้เถ้าแกลบโดยใช้พลังงานสะอาดจากเพอร์เนอร์ กรุ๊ป และจะลงทุนตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย การตั้งโรงงานผลิตของบริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด จะทำให้อิวอนิกมีซิลิเกตจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อใช้ในสายการผลิตในระยะยาว ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

●   นายเอ็มมานูเอล ออยเออร์ (Emmanuel Auer) หัวหน้ากลุ่มธุรกิจซิลิก้า กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอิวอนิก โดยทางบริษัทจะสามารถนำเสนอซิลิก้าภายใต้ชื่อทางการค้า ULTRASIL® ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ไปอีกขั้นหนึ่งให้แก่ลูกค้า และอิวอนิกมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกลุ่มลูกค้าที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต”

●   “อิวอนิกยังมีแผนที่จะขยายการผลิตวัตถุดิบรักษ์โลกของบริษัทไปสู่ฐานการผลิตในประเทศอื่นๆ อีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกและส่งเสริมความยั่งยืนในภาคการผลิต”

●   นายเกรฮาร์ด บารคเชอร์ (Gerhard Bacher) ซีอีโอของเพอร์เนอร์ เยอรมนี กล่าว “ที่โรงงานทดสอบในเยอรมนีของเรา สามารถผลิตสารไบโอซิลิเกตคุณภาพเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจากการทำวิจัยและพัฒนาในกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นร่วมกับอิวอนิกเป็นเวลาหลายปี”

●   “ส่วนในขั้นตอนการจดสิทธิบัตร เราใช้วัตถุดิบขี้เถ้าแกลบของโรงไฟฟ้าชีวมวล ภายใต้เทคโนโลยีอัจฉริยะของเพอร์เนอร์ไบโอซิลิเกต (Pörner Bio-Silicate) ในการคัดกรองต้นข้าวนำมาผลิตโซเดียมซิลิเกตคุณภาพสูง เพื่อการใช้ประโยชน์หลายประเภท รวมทั้งการผลิตซิลิก้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เกิดการผลิตไบโอซิลิเกตจำนวนมากเพื่อใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกระบวนผลิตแบบที่เป็นอยู่ในขณะนี้ นับเป็นการเริ่มกำจัดคาร์บอนในอุตสาหกรรมการแปรรูปซิลิเกตทั่วโลก”

●   นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด กล่าวสรุปว่า “การผลิตซิลิเกตจากขี้เถ้าแกลบมีประโยชน์ไม่เพียงต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน แต่ยังนำประโยชน์ที่สำคัญมาสู่ผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในภูมิภาคด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกระจายรายได้ต่อชุมชนรอบโรงงาน หรือเกษตรกรที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการผลิตไฟฟ้าของเรา บริษัทภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์นี้ ในการสร้างอุปทานการผลิตซิลิเกตจากขี้เถ้าแกลบเพื่อสนับสนุนตลาดการผลิตซิลิก้าทั่วโลก ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์และสร้างความยั่งยืนต่อโลก”      ●

เกี่ยวกับ Evonik

●   อิวอนิกเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสารเคมีเฉพาะทางระดับโลก มีสำนักงานตั้งอยู่กว่า 100 ประเทศทั่วโลก และสามารถสร้างรายได้จากการขายมูลค่า 15,000 ล้านยูโร โดยมีกำไรจากการประกอบกิจการ (ไม่รวมผลกระทบจาก Stock Gain/(Loss) และค่าเผื่อมูลค่าของสินค้าคงเหลือ) มูลค่า 2,380 ล้านในปี พ.ศ. 2564 อิวอนิกไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งในด้านนวัตกรรม การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยังยืน โดยอิวอนิกจ้างงานพนักงานกว่า 33,000 คน เพื่อร่วมกันสานต่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการประกอบกิจการของบริษัท กล่าวคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

เกี่ยวกับฝ่าย Smart Materials

●   ฝ่าย Smart Materials ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับวัตถุดิบที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเชิงก้าวหน้า ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแทนการใช้ทรัพยากรแบบเดิม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการแก้ปัญหาที่สำคัญในแต่ละยุคสมัย อาทิ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนถ่ายจากชนบทสู่เมือง ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย และสุขภาพ ฝ่าย Smart Materials สามารถสร้างรายได้จากการขายทั้งสิ้น 3,920 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564 ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานกว่า 7,900 คน     ●