September 15, 2022
Motortrivia Team (10527 articles)

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ Toyota ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ภาตใต้หลักสูตรอาชีวศึกษาร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น อนาคตเมื่อจบการศึกษา จะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านยานยนต์ รวมทั้งโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์

เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน
  1. สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
  2. สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
  3. สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา
  2. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 03-809-2103-2117 หรือ 086-323-7683 อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร หรือ 086-323-7684 อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย หรือ Facebook : facebook.com/toyotacollege หรืออี-เมล : [email protected] และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566     ●