October 7, 2022
Motortrivia Team (10496 articles)

MG และผู้จำหน่ายทั่วประเทศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช็กรถให้ฟรี

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย ออกโปรแกรม “MG ใส่ใจ พร้อมดูแลลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย” เร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายทั่วประเทศในการตรวจเช็กสภาพรถฟรี พร้อมมอบส่วนลดค่าอะไหล่ และค่าแรง ให้กับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ เอ็มจี ทุกรุ่น ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนและซ่อมแซมรถยนต์ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเร็วที่สุด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อนัดหมายจองคิวก่อนเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน 158 แห่ง ทั่วประเทศ

●   นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์ช่วงฤดูฝนของประเทศไทยที่มีปริมาณฝนมากจนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้ว่าบางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงต้องใช้เวลาในการเยียวยา และฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ เอ็มจีและผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผ่านโปรแกรม “MG ใส่ใจ พร้อมดูแลลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย” โดยได้จัดเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงอะไหล่สำรอง เพื่อให้สามารถดูแลรถลูกค้าได้ทันท่วงที ด้วยบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 46 รายการ พร้อมทั้งมอบส่วนลดค่าอะไหล่ และค่าแรง 30%”

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของเอ็มจีได้ที่ Website: www.mgcars.com หรือ Facebook: facebook.com/MGcarsThailand     ●

หมายเหตุ :

  1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  2. ลูกค้าที่มีประกันภัยรถยนต์สามารถรับส่วนลดค่าอะไหล่ และค่าแรงของโปรแกรมได้เฉพาะส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเท่านั้น
  3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษดังกล่าวข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า