October 18, 2022
Motortrivia Team (10356 articles)

Nissan ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์

●   นิสสัน ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง ปิยะนุช จตุรภัทร์ ดำรงตำแหน่งรองประธานสายงานพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 และ วฤทธิ์ ภักดียิ่งยง ในตำแหน่งรองประธานสายงานการขาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารทั้งสองท่านจะรายงานตรงต่อ มาซาโอะ สึสึมิ รองประธานสายงานสายงานการตลาด การขาย บริการหลังการขาย และ พัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย การประกาศดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้นำของบริษัทและตอกย้ำการสนับสนุนการดำเนินงานด้านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายและการขายต่อไป

●   ในฐานะรองประธานสายงานพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ปิยะนุชจะดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนากลยุทธ์เครือข่ายผู้จำหน่ายของนิสสัน ธุรกิจผู้จำหน่าย การฝึกอบรมพนักงานของผู้จำหน่าย ตลอดจนบริหารจัดการความพึงพอใจในประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ผู้จำหน่าย นิสสันในประเทศไทย

●   ปิยะนุช มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารที่หลากหลายทั้งฝ่ายบริหารลูกค้าและเครือข่ายผู้จำหน่ายในอุตสาหกรรมยานยนต์มากว่า 20 ปี โดยปิยะนุชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

●   ขณะที่วฤทธิ์จะมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการขาย โดยเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์การขาย ทั้งฝ่ายขายภาคสนาม ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กร ฝ่ายปฏิบัติการด้านการจัดสรรรถยนต์ และฝ่ายปฏิบัติการด้านงานขายทั้งหมด

●   ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายกว่า 20 ปี โดยรับหน้าที่บริหารระดับภูมิภาคต่างๆ ในบริษัทยานยนต์และรถจักรยานยนต์มากกว่า 12 ปี วฤทธิ์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

●   “ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมยานยนต์ของผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสองท่าน นิสสันมั่นใจว่าภายใต้การนำทีมของทั้งสองจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการขายและการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายของเราในประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของนิสสันและมอบการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า” อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธานนิสสัน ประเทศไทย กล่าว

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นิสสัน ในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ www.nissan.co.th