October 19, 2022
Motortrivia Team (10158 articles)

TMB ธนชาต ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

ประชาสัมพันธ์

●   ทีเอ็มบีธนชาต ห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2565 หลายพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมช่วยเหลือในยามลูกค้าประสบปัญหา เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดี มีสภาพคล่องแม้ในยามวิกฤต ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ครอบคลุมสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ โดยมาตรการประกอบด้วย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย

●   สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์คำประกัน ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 3 เดือน หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 3 เดือน หรือชำระขั้นต่ำ 20% ของค่างวดผ่อน นาน 3 เดือน

●   บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด บัตรเครดิต ลดดอกเบี้ยเหลือ 12% พร้อมผ่อนชำระยอดค้างได้สูงสุด 84 เดือน, บัตรกดเงินสด (Flash Card) ลดดอกเบี้ยเหลือ 22% พร้อมผ่อนชำระยอดค้างได้สูงสุด 84 เดือนและสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ธนาคารมีมาตรการรองรับเพิ่มเติม คือ พักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์

●   ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น มีแหล่งที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ประกอบการในพื้นที่ ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นเขตภัยพิบัติ เป็นต้น

●   สินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน, พักชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน (รวมงวดค้างชำระหากมี) หรือลดค่างวด หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ในกรณีลูกค้าค้างชำระต้องไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้องโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ

●   สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (สินเชื่อเล่มแลกเงิน) พักชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน, อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 70% ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีลูกค้าค้างชำระต้องไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้องโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือ

●   ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการรับความช่วยเหลือ สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ทางเว็บไซต์ www.ttbbank.com/th/tang-luk ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 โดยเงื่อนไขและการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

●   มาตรการช่วยเหลือครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าบริหารการเงินพิเศษ เพื่อที่จะสามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อได้ โดยมีการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น มีคู่ค้าหรือลูกค้าที่ประสบภัย

●   สินเชื่อระยะยาว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายชำระเงินต้น จ่ายเพียงดอกเบี้ยปกติ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสินเชื่อระยะสั้น ขยายระยะเวลาชำระเงิน หรือต่ออายุสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

●   ลูกค้าธุรกิจของ ทีทีบี สามารถขอร่วมมาตรการ ได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 02-643-7000 วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร เพื่อขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2566

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.ttbbank.com/th หรือ facebook.com/ttbbankofficial