November 19, 2022
Motortrivia Team (8271 articles)

Nissan เผยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ให้นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ประชาสัมพันธ์

●   เมื่อเร็วๆ นี้ นิสสัน ประเทศไทย ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยาย และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ อาทิ ขั้นตอนการออกแบบยานยนต์ตามกฎข้อบังคับและความต้องการของตลาด เทคโนโลยีการขับขี่ที่ก้าวล้ำในอนาคต รวมถึงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และ อี-พาวเวอร์ เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลการันตี แก่ นิสิต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ของนิสสัน บรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ แก่ นิสิต หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและผลิตยานยนต์ สำนักบริหารหลักสูตรนานาชาติ

●   นอกจากนี้ นิสสัน ยังเปิดบ้านต้อนรับ นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงาน โดยเริ่มจากศึกษากระบวนการการประกอบแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์แบบอี-พาวเวอร์ ที่โรงงาน นิสสัน พาวเวอร์เทรน ประเทศไทย (NPT) นำเสนอแนวคิดด้าน Nissan Energy Share ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า (Nissan Electrification Experience Center – NEEC) ในพื้นที่โรงงานนิสสัน จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการสาธิตการแปลงพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับที่อยู่อาศัย (Vehicle-to-Home หรือ V2H) ที่เจ้าของรถยนต์ นิสสัน ลีฟ รถยนต์ขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า 100% สามารถใช้เทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบสองทิศทาง (Bidirectional charging) แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นได้มากกว่ายานพาหนะ ของนิสสัน

นิสิต เยี่ยมชมการประกอบแบตเตอรี่สำหรับเครื่องยนต์แบบ อี-พาวเวอร์ ณ โรงงาน นิสสัน พาวเวอร์เทรน ประเทศไทย (NPT) ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงงานผลิตของ นิสสัน จังหวัดสมุทรปราการ

●   พร้อมกันนี้ นิสสัน ยังแบ่งปันประสบการณ์ความสนุกและตื่นเต้นด้วยการเปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิต ได้ทดลองขับทั้ง นิสสัน ลีฟ รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ปล่อยมลภาวะเป็นศูนย์ และนิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

นิสิต ที่ได้ลงทะเบียนร่วมท้าทายความสนุกทดลองขับ นิสสัน ลีฟ และ นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (NEEC)

●   การให้ความรู้ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยียานยนต์ รวมถึง ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าผ่านประสบการณ์จริง สำหรับนิสิต และอาจารย์ ในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ของยนตรกรรมเพื่อความยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและโลกที่สะอาดขึ้น พร้อมกับปลูกฝังนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.nissan.co.th