November 28, 2022
Motortrivia Team (10322 articles)

Toyota จัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ครั้งที่ 44

ภาพ : จันทนา เจริญทวี

●   โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านการบริการหลังการขายจัด “การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” (44th Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) ครั้งที่ 44 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อรักษามาตรฐานการบริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

●   มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายศุภชัย แพร่พิพัฒน์มงคล รองประธานชมรมผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขัน ทักษะการบริการลูกค้า โตโยต้า ครั้งที่ 44 ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ 299 คนจาก 99 ผู้แทนจำหน่าย และมีผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้งช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน และระดับสูง 40 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา

มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ และความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวจากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้อย่างแพร่หลาย และรวดเร็ว โดยริเริ่มจัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า (Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้า โตโยต้า” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 44 ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้มากกว่า 1,200 คนต่อปี

●   มร. โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขันว่า “ปีนี้เป็นปีที่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ครบรอบ 60 ปี และโตโยต้ามีวิสัยทัศน์ใหม่ นั่นคือ การเป็น “ผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ”

●   ทั้งนี้ พื้นฐานสำคัญ 3 ประการของโตโยต้า ประกอบด้วย :

●   [1]. การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ “Customer First” ผ่านการส่งมอบสินค้าและบริการเปี่ยมคุณภาพ เพื่อความสุขของทุกคน [2]. การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ และ [3]. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

คุณรุงโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการลูกค้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

●   มร. ยามาชิตะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โตโยต้า ยังมุ่งบรรลุพันธกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการเตรียมทางเลือกของเทคโนโลยีให้มากที่สุด ภายใต้กลยุทธ์ “การเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง” (Multi – Pathway Strategy) ทั้งรถยนต์ไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) รถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) รถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน (FCEV) และทางเลือกเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อรองรับความหลากหลาย และความไม่แน่นอนในโลกปัจจุบัน อันจะนำมาซึ่ง ความสุขจาก “การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน” โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และเริ่มบุกเบิกเทคโนโลยีระบบยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกับการแนะนำ คัมรี รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด HEV เมื่อปี 2009 รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมาย โดยล่าสุดได้แนะนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไร (Mirai) เพื่อทดสอบการใช้งาน ในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึงเปิดตัว TOYOTA bZ4X รถยนต์นั่งพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV) รุ่นแรกภายใต้แบรนด์โตโยต้า สู่ประเทศไทย”

●   “นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของโตโยต้าเองแล้ว เรามุ่งกระจายองค์ความรู้ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการเข้ามีบทบาทของเทคโนโลยี โดยในเดือนธันวาคมนี้ เราวางแผนอบรมคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค ที่ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (T-TEP) ทั้ง 19 สถาบัน เพื่อกระจายความรู้ให้กับนักศึกษา และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการแนะนำ bZ4X รถไฟฟ้า BEV 100% เราเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ขับขี่ในกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมีแผนที่จะอบรมความรู้ สำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานกู้ภัย หรือตำรวจจราจร เป็นต้น”

●   การจัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทางด้านการบริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรด้านธุรกิจของโตโยต้า ในปีนี้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ โดยเริ่มที่ประเภทช่างเทคนิค ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และ ระดับสูง เพื่อให้เกิดเส้นทางการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้สูงสุดถึง 6 คน ต่อผู้แทนจำหน่าย รวมถึงสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้ตื่นเต้นสนุกสนานมากขึ้น

ผู้ชนะการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44

การแข่งขันประเภทช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน

[1]. ประเภท ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน 

  • รางวัลชนะเลิศ : นายอดุลย์กฤษฎิ์  ฉัตรานันท์  จาก บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994)
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายธนากร  อยู่สมุทร จาก บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายศิริชัย  กมลาไสย จาก บริษัท โตโยต้า ขอนแก่น

การแข่งขันประเภทช่างเทคนิคระดับสูง

[2]. ประเภท ช่างเทคนิคระดับสูง

  • รางวัลชนะเลิศ : นายอนุวัฒน์  ฝั้นเลิด จาก บริษัทโตโยต้า พนมรุ้ง
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายณัฐพงศ์  คล้ายมณี จาก บริษัทโตโยต้า นนทบุรี
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายอภิวัฒน์  พงษ์วร จาก บริษัทโตโยต้า เภตรา

●   มร. ยามาชิตะ กล่าวปิดท้ายว่า “โตโยต้ายังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อมอบสินค้า และการบริการ พร้อมคุณภาพระดับสูงสุด เพราะคุณภาพด้านงานบริการ และความสามารถของบุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญ ภายใต้หลักการ “ลูกค้าต้องมาก่อน” หรือ Customer First เราจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงหลักสูตรขั้นสูง ให้กับบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายฯ อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้านี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานที่มอบบริการให้กับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้เราสามารถส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมสร้างความสุขให้กับลูกค้าของเรา ตลอดอายุการใช้งานรถโตโยต้า ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเราตลอด 60 ปี รวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนท่านเจ้าของผู้แทนจำหน่ายฯ สำหรับผลงานอันยอดเยี่ยม”

●   โตโยต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย สู่ระดับสากลได้เป็นอย่างดี

●   ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566 สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th         ●

Report : 44th Toyota Dealer Customer Service Skills Contest