December 26, 2022
Motortrivia Team (8500 articles)

Mitsubishi ส่งเสริมโครงการฝึกงาน Talent Internship ปี 4

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเอกอธิ รัตนอารี (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. มาซาฮิโระ อะวาโนะ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวิจัยและพัฒนา และ นายกิตติ ลีลาวัฒนานันท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (โรงงานแหลมฉบัง) มอบประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 7 คน ที่สำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากโครงการ “MMTh Talent Internship Program” ประจำปี 2565

●   โครงการนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นำความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริงที่โรงงานผลิตยานยนต์อันทันสมัยของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต โดยมีคณบดี และผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ โรงงานแหลมฉบัง โรงงาน 3 มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดชลบุรี

●   โครงการ “MMTh Talent Internship Program” ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยที่ผ่านมามีนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 75 คน ได้สำเร็จหลักสูตรฝึกงานจากโครงการนี้ และนับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

●   ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ที่ Website : www.mitsubishi-motors.co.th หรือ Facebook : facebook.com/MitsubishiMotorsTH        ●