January 2, 2023
Motortrivia Team (8504 articles)

Porsche ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UN Global Compact

ประชาสัมพันธ์

●   สตุ๊ทการ์ท : Porsche AG เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะสมาชิกรายใหม่ของโครงการโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือ UN Global Compact คือแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และโปร่งใส ด้วยประโยชน์อันสูงสุด โดยองค์การสหประชาชาติได้ยืนยันการมีส่วนร่วมของบริษัทปอร์เช่ ผู้ผลิตรถสปอร์ตสัญชาติเยอรมนี ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการริเริ่ม และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนในฐานะบรรษัทภิบาลอย่างเป็นทางการ

●   Barbara Frenkel สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้กำกับดูแลส่วนงาน Procurement ของ Porsche AG กล่าวว่า “เรากำลังประยุกต์ใช้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราให้ทั่วถึงทั้งองค์กร รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปอร์เช่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้ปราศจากสารประกอบคาร์บอน หรือ value chain net carbon-neutral ภายในปี 2030 รวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไร้มลภาวะที่จะตามมาในอนาคต การเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการ UN Global Compact คือสิ่งที่ตอกย้ำต่อเจตนารมณ์ของเราอย่างชัดเจน ในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดสภาพการทำงานที่เป็นธรรม”

●   หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปี 2000 UN Global Compact คือโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบัน UN Global Compact มีสมาชิกระดับองค์กรธุรกิจมากกว่า 15,000 แห่ง และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก     ●