January 19, 2023
Motortrivia Team (8519 articles)

ไทยฮอนด้า / สอศ. จัดแข่งทักษะขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผนึกกำลังร่วมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

●   มร. ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 34 ปี ภายใต้โครงการ Honda Safety Thailand และขอบคุณทาง สอศ. เป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมกัน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนฮอนด้าร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับบุคลากรในสังกัดของอาชีวศึกษามากกว่า 300 สถาบัน ผ่านทางโครงการ One Dealer One College และนำไปสู่การจัดแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาขับขี่ปลอดภัยทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาตลอด 3 ปีจนถึงปัจจุบัน”

●   เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “กิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า คือ หนึ่งในกิจกรรมที่ทาง สอศ. ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนครูและอาจารย์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและหวังว่าจะส่งต่อความรู้และทักษะการขับขี่ที่ได้ให้กับคนรอบข้าง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

●   สำหรับกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ประจำปีการศึกษา 2565 ได้มีการจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาครวม 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก-กรุงเทพฯ และภาคใต้ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมมากถึง 184 แห่ง มีจำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้นถึง 631 คน ได้คัดเลือกผู้ชนะแต่ละภาคมาแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ 1. รุ่นนักเรียนชาย ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125ไอ 2. รุ่นนักเรียนหญิง ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 110ไอ และ 3. รุ่นครู ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125ไอ

●   ทั้งนี้ ในส่วนของรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ มีวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 49 แห่ง ประกอบด้วย นักเรียนชาย 40 คน นักเรียนหญิง 40 คน และครู 49 คน ทำการตัดสินผู้ชนะโดยใช้เกณฑ์การทดสอบความสามารถใน 5 สถานี จากคะแนนรวม 4,700 คะแนน ได้แก่ 1. สถานีการเบรก 2. สถานีการทรงตัวในทางแคบ 3. สถานีความคล่องตัว 4. สถานีสลาลอม และ 5. สถานีทดสอบความรู้ขับขี่ปลอดภัยและฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ APT โดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566 จัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

●   ผู้ที่สนใจกิจกรรมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : www.vec.go.th พร้อมติดตามกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย ได้ที่ เฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand หรือเว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th และฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ ช่วยการตัดสินใจอย่างแม่นยำขณะใช้รถใช้ถนนได้ที่ : hondasafetyAPT.com      ●