January 31, 2023
Motortrivia Team (10343 articles)

TTC Motor ต้อนรับประธาน เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย คนใหม่

ประชาสัมพันธ์

●   ทีทีซี มอเตอร์ ให้การต้อนรับ มร. มาร์ทิน ชเวงค์ ประธานบริหาร เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย คนใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเยี่ยมชมกิจการ ทีทีซี ในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี เมอร์เซเดส-มายบัค เมอร์เซเดส-อีคิว อย่างเป็นทางการ ทุกซับแบรนด์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ โชว์รูมและศูนย์บริการ ทีทีซี พัฒนาการ 45

●   คุณอัครินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี เมอร์เซเดส-มายบัค เมอร์เซเดส-อีคิว อย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า ทีทีซี มอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ในทุกซับแบรนด์ได้รับเกียรติจาก มร.มาร์ทิน ชเวงค์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดคนใหม่ ซึ่งรับตำแหน่งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2566

●   “จากข้อมูล มร.มาร์ทิน ชเวงค์ ทำงานกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ มายาวนานตั้งแต่ปี 2535 เริ่มต้นที่ประเทศเยอรมัน แอฟริกาใต้ ออสเตรีย สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย โดยเฉพาะที่อินเดีย ทราบว่าท่านมีบทบาทสำคัญ ในการเตรียมเมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเดีย ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนและผลักดันการริเริ่มการทำงานเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและดิจิทัล

●   ทั้งนี้เขายังมีส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การเติบโตของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์สันดาปหลักในตลาด การบุกเบิกการเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าระดับลักชัวรีด้วยรถยนต์รุ่น EQC การยกระดับกลยุทธ์เครือข่ายการค้าปลีกด้วยรูปแบบการค้าปลีก MAR 2020 และการนำโมเดลธุรกิจ ‘การค้าปลีกแห่งอนาคต’ ไปใช้งานได้อย่างดีและประสบความสำเร็จในอินเดีย จากประสบการณ์ดังกล่าว ผมมองว่าท่านประธานฯ ต้องนำแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้มาประกอบการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆให้เครือข่ายค้าปลีก ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นแน่นอน”

●   ในส่วนของทีทีซี มอเตอร์คณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน ตามนโยบายและแนวทางที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทยกำหนด เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านในหลายมิติ ดังนั้นการมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์มาช่วยวางขอบข่าย น่าจะทำให้เกิดการปรับปรุงและปรับตัวรับกับสถานการณ์ได้ถูกต้องและชัดเจน

●   ทีทีซี มอเตอร์ 2 สาขา คือสาขาพัฒนาการ 45 โทร.1274, 02-322-2222,083-545-6456 และสาขาอุบลราชธานี โทร. 045-475-222 หรือ facebook.com/BenzTTC หรือ Line : bit.ly/LINEBENZTTC         ●