February 1, 2023
Motortrivia Team (10356 articles)

คุณปนัดดา เจณณวาสิน แห่ง Isuzu รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม”

ประชาสัมพันธ์

●   คุณปนัดดา เจณณวาสิน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงการทำความดีด้วยการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสังคม อีกทั้งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ โดยเป็นผู้บริหารหญิงไทยคนแรกที่สร้างผลงานให้ต่างชาติยอมรับว่าสมองไม่มีเพศ และเรื่องเพศไม่ใช่บรรทัดฐานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

●   สนใจติดตามและอัพเดทข่าวสารของอีซูซุ ประเทศไทย เพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com หรือ LINE: @isuzuthai         ●