February 13, 2023
Motortrivia Team (10322 articles)

Nippon Paint สนับสนุนแข่งทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ 2565

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดยนายกิตติพันธ์ บำรุงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และทีมงานครูฝึกโครงการโปรเตเจ้ (Protégé) เป็นตัวแทนบริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภันฑ์ คุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “Nax Premila ” สำหรับการแข่งขันทักษะงานซ่อมสีรถยนต์ฯ ครั้งที่ 31 ทั้งในส่วนของระดับภาค ทั้ง 5 ภาค มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท โดยมีการจัดงานตามรายละเอียดนี้ ภาคกลาง ครั้งที่ 30 จังหวัดลพบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย , ภาคใต้ ครั้งที่ 33 จังหวัดชุมพร ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร , ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 จังหวัดระยอง ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา และ ภาคเหนือ ครั้งที่ 34 จังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

●   การแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นอกจากทาง บริษัทฯ จะสนับสนุนในส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับการแข่งขันแล้ว ทางทีมงานจากโครงการโปรเตเจ้ (Protégé) ยังรับหน้าที่เป็นประธานกรรมการตัดสินด้วย เนื่องจากทางเราเป็นหนึ่งในผู้ออกเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานสีรถยนต์ระดับชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือ จากทุกๆ ภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง และยกระดับทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพสากล

●   การแข่งขันทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ฯ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 15 ทีมด้วยกัน พร้อมมอบรางวัลแก่ ทีมที่ชนะเลิศ ซึ่งแชมป์งานตัวถังและสีรถยนต์ปีนี้ เป็นของ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ,รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 3 มี 2 รางวัล คือ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดและวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ทั้งหมดจะได้รับรางวัล เป็นปืนพ่นสี คุณภาพสูง “Nax PRO Alpha Ace Professional Spray Gun”พร้อม Gift set ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ครบวงจร เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ในการเรียนการสอนงานซ่อมสีรถยนต์ต่อไป          ●