February 16, 2023
Motortrivia Team (10322 articles)

ไทยฮอนด้า ลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์

●   ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ เข้าร่วมพิธีทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ หรือ MOU เรื่องการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สภากาชาดไทยกับความปลอดภัยทางถนน” จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย

●   ภายในงานมี นายธวัชชัย ตั้งจิตเจริญกุล ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า (Honda Safety Thailand) เชิญได้ที่เว็บไซท์ : hondasafety.thaihonda.co.th หรือแฟนเพจ : facebook.com/HondaSafetyThailand หรือ โทร. 02-757-6111 ต่อ 3005 ●