February 13, 2023
Motortrivia Team (10344 articles)

ประกันติดล้อ เปิดตัวสาขาแรก ขยายบริการด้านนายหน้าประกันภัย

ประชาสัมพันธ์

●   “ประกันติดล้อ” นายหน้าประกันภัยเพื่อลูกค้ารายย่อย อันดับ 1 ที่พร้อมให้คำปรึกษาด้านประกันภัยอย่างใกล้ชิด (Face to Face Marketing) นำโดย นางอาฑิตยา พูนวัตถุ (กลาง) ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายนายหน้าประกันภัย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ปัจจุบัน ประกันติดล้อเปิดสาขาให้บริการด้านนายหน้าประกันภัยภายในห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างประสบการณ์ด้านแบรนด์ “ประกันติดล้อ” กับผู้ใช้ประกันภัยกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และยังเป็นการผสมผสานจุดบริการด้านประกันภัยควบคู่ไปกับรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าได้อย่างครบวงจร ทั้งด้านประกันวินาศภัย ประกันชีวิตและสุขภาพ รวมถึงประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ครบจบทุกความคุ้มครองทั้ง รถ คน บ้าน

●   นอกจากนี้ ยังมีบริการที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาด้านประกันภัยจากนายหน้าประกันภัยมืออาชีพที่มีใบอนุญาตถูกต้อง การจำหน่ายประกันภัย และบริการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งเงินสดและบัตรเครดิต พร้อมนำเสนอทางเลือกในการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยเงินสดสูงสุด 10 งวด เป็นต้น นอกจากนี้สาขาประกันติดล้อยังมีบริการพิเศษจากตัวแทนของบริษัทประกันภัยพันธมิตรชั้นนำ พร้อมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้คำแนะนำด้านประกันชีวิตและสุขภาพที่ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น

●   ทั้งนี้ “สาขาประกันติดล้อ” ถูกออกแบบบนแนวคิดเรื่องความใกล้ชิด เข้าถึงง่าย และความจริงใจ มาพร้อมกับการนำเสนอตราสัญลักษณ์รูปโล่ สื่อถึงการดูแล คุ้มภัย ให้ลูกค้าได้รับความอุ่นใจและความสบายใจในการใช้บริการ โดยมีสีหลัก 2 สี ประกอบด้วย สีน้ำเงิน สื่อถึง ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ผนวกเข้ากับ สีเหลืองทอง สื่อถึงความอบอุ่น และเป็นมิตร เป็นต้น

●   ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlor.com ติดตามข้อมูลข่าวสารเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เงินติดล้อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.         ●