April 29, 2023
Motortrivia Team (9747 articles)

SPI ลงนาม MOU ร่วมกับ EGAT พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์

●   เครือสหพัฒน์ โดย สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กฟผ. พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) วางเป้าหมายนำไปใช้ในพื้นที่ของในเครือฯ พร้อมร่วมส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

●   นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เปิดเผยว่า เครือสหพัฒน์ โดย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ EGAT โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนา สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในทุก ๆ มิติของระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของเครือฯ ทั้งการพัฒนาและติดตั้งสถานีชาร์จ EV (EleX by EGAT) การร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเครือข่ายข้อมูล และ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีความตั้งใจให้เป็นโครงการต้นแบบให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันยกระดับและขับเคลื่อนระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีความปลอดภัย สะดวก คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด อีกทั้งยังตอบรับนโยบายด้านพลังงานของประเทศที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) มุ่งส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

●   “การดำเนินการดังกล่าว บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง ในฐานะผู้พัฒนาสวนอุตสาหกรรมทั้ง 4 แห่งของเครือสหพัฒน์ ได้ดำเนินวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนนี้มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดที่สำคัญของเครือสหพัฒน์ในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่า พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสินค้าและบริการที่ดีสู่ผู้บริโภค ซึ่งนอกเหนือจากการลงทุนในพลังงานสะอาดแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการและการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจ พร้อมนำโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้พัฒนาสวนอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒน์ สู่การเป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) อย่างแท้จริง เพื่อให้บริษัทฯ และพาร์ทเนอร์เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายวิชัย กล่าว

●   นับเป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งนอกจากจะเป็นกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของเครือฯ ในการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับประเทศไทยแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘Success with Synergy and Sharing’ มุ่งมั่นสร้างความสำเร็จจากการรวมพลังและการแบ่งปัน

●   นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กฟผ. ยินดีอย่างยิ่งที่เครือสหพัฒน์ โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) องค์กรชั้นนำในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับองค์กรภาครัฐอย่าง กฟผ. ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าทั้ง 2 องค์กรสามารถนำความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของตนเองมาร่วมกันพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาและเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT ที่บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น C2 ศูนย์การค้า เจ พาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการต่อยอดสถานีชาร์จในบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของเครือสหพัฒน์ ได้แก่ KingBridge Tower (อาคารสำนักงานให้เช่า) และ KingsQuare Residence (โครงการที่อยู่อาศัย) อีกทั้งร่วมกันศึกษาเพื่อต่อยอดธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม (Industrial Park)

●   ปัจจุบัน กฟผ. พัฒนาระบบนิเวศด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ทั้งเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จ EleX by EGAT พัฒนาแอปพลิเคชัน EleXA สำหรับใช้งานสถานีชาร์จฯ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการสถานีชาร์จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจลงทุนติดตั้งสถานีอัดชาร์จด้วยตนเอง โดยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้านอกจากจะช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 30@30 ยังเป็นการผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 อีกด้วย         ●