May 21, 2023
Motortrivia Team (10475 articles)

JICA, IUCN และ Toyota จัดนิทรรศการที่ UN ESCAP ครั้งที่ 79

ประชาสัมพันธ์

●   Japan International Cooperation Agency (JICA), IUCN ( International Union for Conservation of Nature ) และ Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) จัดนิทรรศการร่วมกันที่งาน Climate Solutions Fair ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม 79th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

●   ทั้งสามองค์กรร่วมกันจัดแสดงผลงานในนามประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และการดำเนินการขององค์กรธุรกิจที่เอื้อต่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

●   โดยนิทรรศการของ JICA อธิบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือ ที่เอื้อต่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หนึ่งในตัวอย่างความร่วมมือในประเทศไทย ได้แก่ โครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 และฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2573 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกรุงเทพมหานคร ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

●   TOYOTA และ IUCN ได้นำเสนอวิธีการที่ทั้งสององค์กรทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ในบัญชีแดงของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีสถานะความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (IUCN Red List of Threated Species) พร้อมกับนำเสนอแพลตฟอร์มในการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย

●   โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้จัดงานได้มีโอกาสต้อนรับ นายอากิโมโตะ มาซาโตชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะเต็มของคณะกรรมาธิการ UN ESCAP เยี่ยมชมนิทรรศการร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

●   นาย ซูซุกิ คาซยะ หัวหน้าผู้แทนสำนักงาน JICA ในประเทศไทย เปิดเผยว่า “JICA มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญระดับโลกในปัจจุบัน โดย JICA มีเป้าหมายที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยระดมความรู้ และความเชี่ยวชาญของเรา ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน”

●   ดร. ดินโด แคมปิลัน ผู้อำนวยการ IUCN ประจำภูมิภาคเอเชีย และ ผู้อำนวยการศูนย์โอเชียเนีย กว่าเพิ่มเติมว่า ” ความร่วมมืออันยาวนานของ IUCN กับโตโยต้า ทั้งในระดับโลก และในประเทศไทย เป็นตัวอย่างที่สำคัญของบทบาทเชิงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจเอกชน ในการจัดการกับความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เราคาดหวังว่าการจัดนิทรรศการร่วมกันนี้ ภายใต้ความร่วมมือจาก TOYOTA, JICA และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะสร้างแรงผลักดันให้ความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติในระดับภูมิภาคต่อไป ”

●   นายปราซ กาเนช รองประธานบริหาร TDEM กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า “โตโยต้าตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 ด้วยแนวทางแบบองค์รวมซึ่งครอบคลุมถึง ‘เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลายสำหรับการขายรถยนต์ใหม่ด้วยแนวทางทางเลือกที่เป็นจริง และยั่งยืน รวมทั้งการลด CO2 จากทั้งวัฏจักรผลิตภัณฑ์ของรถยนต์’ เพื่อไปสู่เป้าหมายนี้ เรามีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกัน เช่น IUCN ในกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายในครั้งนี้”

ความร่วมมือระหว่างโตโยต้า – IUCN

●   IUCN และ Toyota Motor Corporation (Toyota) ได้ประกาศความร่วมมือเป็นเวลา 5 ปี ในรายการ IUCN Red List of Threatened Species เมื่อปี2559 ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการสูญพันธุ์ของสัตว์มากกว่า 28,000 สายพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ IUCN และ Toyota ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย B-DNA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยความร่วมมือนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยบริษัท 17 แห่งในประเทศไทย เพื่อมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ         ●

Tags CSR, Toyota