June 7, 2023
Motortrivia Team (9714 articles)

Nissan แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาระบบปรับอากาศของ Kicks

motortrivia

●   นิสสัน ประเทศไทย แจ้งความเคลื่อนไหว ในการแก้ปัญหาระบบปรับอากาศของ Nissan Kicks e-Power รุ่นปี 2022 และ 2023 โดยในเบื้องต้นนั้น นิสสันจะเริ่มให้เจ้าของสามารถรถนำรถเข้าไปรับการตรวจสอบ/แก้ไขได้ที่ศูนย์บริการของนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะทำการติดต่อเจ้าของรถโดยตรง เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

●   เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้ที่จะเข้ารับบริการจะต้องโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้ากับศูนย์บริการฯ เพื่อนัดวัน/เวลา โดยการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับตารางนัดหมายของศูนย์บริการแต่ละแห่ง ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการ และตรวจสอบหมายเลขตัวถังได้ตามลิค์นี้ครับ

●   [1] ค้นหาศูนย์บริการ [2] ตรวจสอบหมายเลขตัวถัง

เรื่อง : ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นิสสัน คิกส์   อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2022 และ 2023

นิสสันขอขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน  บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีนโยบายเรียนเชิญลูกค้าเจ้าของรถให้นำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข ได้ที่ศูนย์บริการนิสสันทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯจะติดต่อลูกค้าเจ้าของรถโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

เพื่อประโยชน์สูงสุด กรุณานำรถยนต์เข้ารับการบริการโดยเร็ว ทั้งนี้ กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า กับศูนย์บริการดังมีรายชื่อปรากฏในสมุดรับประกันและการบำรุงรักษา เพื่อให้บริษัทฯ และศูนย์บริการได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตารางนัดหมายการบริการของศูนย์บริการแต่ละแห่ง

ในขณะเดียวกัน นิสสันมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ฯ ได้กลับมาทำการผลิต และส่งมอบรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ตามปกติ บริษัท ฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจและมอบความไว้วางใจให้กับเรา

สามารถอ่านรายละเอียดประกาศได้ในลิงก์ที่แนบมานี้  https://www.nissan.co.th/news/kicks-ac-updatedstatement.html

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย