June 8, 2023
Motortrivia Team (9729 articles)

Isuzu ประกาศ : ไม่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซีย

ประชาสัมพันธ์

●   ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ว่า อีซูซุเตรียมย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียนั้น บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของอีซูซุก็ตาม เราไม่มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังอินโดนีเซีย

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆ ของ อีซูซุ ในประเทศไทย เชิญได้ที่เว็บไซท์ : www.isuzu-tis.com หรือเฟซบุ๊ค แฟนเพจ : facebook.com/ALLNEWISUZUDMAX หรืออี-เมล : [email protected] หรือติดต่อ 02-966-2222 หรือ 02-966-2111 ●

Isuzu has no plan to relocate factory from Thailand to Indonesia

●   With reference to the news on several media that Isuzu plans to relocate factory from Thailand to Indonesia, Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. would like to clarify that such news is not true and it is not officially announced by Isuzu Motors Ltd.. Even though Indonesia is one of Isuzu’s main markets, we have no plan to relocate our Thai factory to Indonesia.        ●