July 28, 2023
Motortrivia Team (9753 articles)

Caltex ร่วมกับสมาคม FLA ส่งเสริมแฟรนไชส์ไทยขยายการลงทุน

ประชาสัมพันธ์

●   นายจักรพันธ์ พงศ์ไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายพันธมิตรค้าปลีกสินค้าและบริการระดับภูมิภาค บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทย (FLA) (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อหาแนวทางในการเปิดพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยในประเทศให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการแวะเติมน้ำมัน เพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้บริการรอบด้านของผู้ใช้รถ

●   ภายในงานมีผู้บริหารบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ประเทศไทย (FLA) ร่วมงาน ณ งานแสดงแฟรนไชส์นานาชาติและโอกาสทางธุรกิจ (TFBO) ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้        ●