August 10, 2023
Motortrivia Team (10650 articles)

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า รับนักศึกษาใหม่หลักสูตรญี่ปุ่น

motortrivia

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (Toyota Automotive Technological College หรือ TATC) ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 ภายใต้หลักสูตรอาชีวศึกษา ร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

●   หลังจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค, ช่างซ่อมตัวถังและสี, ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า หรือศึกษาต่อปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์อื่นๆ หรือเข้าร่วมโครงการส่งนักศึกษาไปทำงานด้านเทคนิคยานยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมีโอกาสเข้ารับคัดเลือกไปทำงานที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ในประเทศญี่ปุ่นด้วย

●   ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าจะเปิดรับนักศึกษา 3 สาขางาน ประกอบด้วย:

  • เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
  • ธุรกิจการบริการยานยนต์
  • เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

  • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • ไม่จำกัดเพศ
  • สามารถอยู่หอพักประจำได้

เงื่อนไขพิเศษ

●   นักศึกษาใหม่จะได้รับ Samsung Galaxy S6 Life LTE หรือเทียบเท่า* เมื่อชำระค่าธรรมเนียมภาคเรียนที่ 1 ครบ จะได้รับชุดเครื่องมือช่าง มูลค่า 6,100 บาท (จำนวนจำกัด)* และยังมีทุนกู้ กยศ., ทุนผู้แทนจำหน่ายฯ, สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมได้ และรับบัตรเครติด

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่เว็ปไซท์ URL : www.toyotacollege.ac.th หรือเฟซบุ๊ค : facebook.com/toyotacollege หรือติดต่อผู้ประสานงาน อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร โทร. 086-323-7683) หรือ อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย โทร. 086-323-7684) หรือ อี-เมล : [email protected]

●   วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าตั้งอยู่ที่ 25 ม.7 ถ.สุวินทวงศ์ (กม.66) ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000        ●

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด