February 20, 2024
Motortrivia Team (10150 articles)

Nippon Express Logistics ไทย เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าคันแรก

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เอ็นเอ็กซ์ โลจิสติคส์ ประเทศไทย”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือนิปปอน เอ็กซ์เพรส โฮลดิงส์ อิงค์ (Nippon Express Holdings, Inc.) ขอเปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าล้วนคันแรกของบริษัทฯ ซึ่งไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือมลพิษขณะอยู่บนท้องถนนเลย นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

●   เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป (NX Group) ได้ยกให้การรับมือกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่มีบทบาทเข้มแข็งในตลาดโลก โดยได้ประกาศให้การสนับสนุนคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) และกำลังนำมาตรการต่าง ๆ ตามคำแนะนำของคณะทำงานฯ มาใช้ ปัจจุบัน ทางกลุ่มบริษัทได้เปิดตัวรถไฮบริด รถบรรทุกไฟฟ้า รถบรรทุกระบบ FCEV (รถเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน) และยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มากกว่า 12,000 คันในญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เอง

●   แม้ยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผู้นำไปใช้ในหลาย ๆ ประเทศมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยก็ยังมีตัวอย่างในการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าเป็นยานพาหนะเชิงพาณิชย์ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ เอ็นเอ็กซ์ โลจิสติคส์ ประเทศไทย จึงได้เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าคันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา โดยรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 8,800 กิโลกรัม และวิ่งได้ 200 กม. (*) บริษัทฯ ได้ส่งรถบรรทุกไฟฟ้าคันนี้ให้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์โลจิสติกส์กรุงเทพฯ ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะนำไปใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศและการปฏิบัติการอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนพิจารณาเปิดตัวรถหัวลาก (trailer head) และรถบรรทุกไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ ในอนาคตด้วยเช่นกัน

●   เอ็นเอ็กซ์ กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นในการจัดการเรื่องความยั่งยืนโดยมีมุมมองในระยะยาว พร้อมเข้ามามีบทบาทส่งเสริมให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ด้วยการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านธุรกิจของตน

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่ www.nipponexpress.com

*ข้อมูลจากแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต