May 20, 2024
Motortrivia Team (10501 articles)

Bridgestone และขนส่งทางบก เปิดอบรมขอใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์

ประชาสัมพันธ์

●   บริดจสโตนจับมือกรมการขนส่งทางบกสานต่อ “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” หรือ Bridgestone Driving License Program ปี 2567 รวมทั้งสิ้น 3 รอบ 3 รุ่น และเชิญชวนผู้ที่ขับรถยนต์เป็นแต่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ เข้าอบรมฟรี รับสมัครจำนวนจำกัด ในวันเสาร์และอาทิตย์ พร้อมรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหากผ่าน การทดสอบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนมารยาท ในการขับรถ รวมถึงเทคนิคการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่หน้าใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัยจราจร และใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

●   บริดจสโตนได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี 2548 ด้วยเล็งเห็นแนวโน้มการใช้รถใช้ถนนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุหนึ่งมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยในปี 2567 บริดจสโตนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 3 รอบ 3 รุ่น ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ได้แก่:

  • รอบที่ 1 รุ่นที่ 384 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567
  • รอบที่ 2 รุ่นที่ 385 วันที่ 14-15 กันยายน 2567
  • รอบที่ 3 รุ่นที่ 386 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567

●   แต่ละรอบจะใช้ระยะเวลาในการอบรมรวม 2 วันทั้งภาคทฤษฎี ทั้งมารยาทในการขับรถยนต์ และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ในวันเสาร์ และภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์

●   ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร โทร. 02-271-8426 หรือ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-636-1505-32 ต่อ 3275, 2387 หรือทาง www.bridgestone.co.th/th/why-bridgestone/road-safety/driving-license-passenger โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

●   นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริดจสโตนมุ่งหวังสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับนักขับขี่รุ่นใหม่ สอดคล้องกับ Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม) และ ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย) เพื่อตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเชิงรุกผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมส่งมอบความอุ่นใจและขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย รวมถึงตอกย้ำเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตนทั่วโลกผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนสู่สังคมการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืน     ●