May 18, 2024
Motortrivia Team (10527 articles)

MG ทยอยส่งมอบ MG EP Plus จำนวน 2,000 คันให้ Auto Drive EV

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เอ็มจี และ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี (AUTO DRIVE EV) ร่วมผลักดันสังคมรถบริการพลังงานไฟฟ้าให้เติบโต สนับสนุนให้ผู้เช่ารถรับจ้างสาธารณะสามารถเช่าขับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนด้านพลังงาน และมลพิษในอากาศ โดย นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ทยอยส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% NEW MG EP PLUS จำนวน 2,000 คันให้กับ ดร. อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ ไดร์ฟ อีวี จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อใช้เป็นรถรับส่งผู้โดยสาร โดยปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ ภูเก็ต ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเรียกใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน Grab และเลือกใช้บริการ GrabTaxi VIP และ JustGrab พร้อมเปิดฟีเจอร์เรียกรถพลังงานไฟฟ้า (Grab EV Rides) เพื่อเพิ่มโอกาสในการนั่งรถ EV

●   นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถบริการสาธารณะถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่เอ็มจีดำเนินการมาโดยตลอด จากการเล็งเห็นข้อดีหลากหลายแง่มุม ทั้งกับผู้เช่าขับเองด้วยคุณสมบัติของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ช่วยลดภาระค่าเชื้อเพลิง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าไฟเฉลี่ยเพียงกิโลเมตรละ 1 บาท* เท่านั้น อีกทั้งยังให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดี ผู้โดยสารสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารที่เงียบ สามารถขนสัมภาระได้มากขึ้น และนั่งสบายตามแบบฉบับของรถสไตล์ STATION WAGON อีกทั้งในปัจจุบันจุดชาร์จรถไฟฟ้าได้กระจายตัวทุกพื้นที่ ซึ่งรวมถึงสถานี MG SUPER CHARGE ที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 146 แห่ง ทั่วประเทศ การใช้งานรถไฟฟ้าในวันนี้จึงสะดวกสบายมากขึ้น จากความร่วมมือกันระหว่าง เอ็มจี และ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย และขยายสังคมยานยนต์อีวีให้เติบโตขึ้นในอีกระดับ”

●   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของ เอ็มจีได้ที่ Website: www.mgcars.com หรือ Line: @MGThailand หรือ Facebook: facebook.com/MGcarsThailand      ●

*การคำนวณดังกล่าวกล่าวไม่รวมค่าบริการ ค่าไฟฟ้าแปรผัน (FT) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%