June 5, 2024
Motortrivia Team (10501 articles)

Caltex ให้ความร่วมมือในโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน”

ประชาสัมพันธ์

●   นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมบูธคาลเท็กซ์ในโอกาสเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยยะราษฎร์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (SFL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) และเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อคาลเท็กซ์ในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันคาลเท็กซ์ที่มีส่วนผสมของเทครอน ลิขสิทธิ์เฉพาะของ คาลเท็กซ์ ตอกย้ำภาพลักษณ์น้ำมันที่ช่วยให้รถแรงและประหยัด ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

●   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงคาลเท็กซ์เทครอน (Caltex Techron) สามารถเยี่ยมชมได้ที่: www.caltex.com/th/motorists/products-and-services/caltex-with-techron