June 12, 2024
Motortrivia Team (10679 articles)

Nissan สาธิตระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะในโยโกฮาม่า

motortrivia

●   นิสสันสาธิตความก้าวหน้าของแนวคิดการให้บริการด้วย ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ บนถนนสาธารณะในประเทศญี่ปุ่น ผ่านรถโปรโตไทป์ซึ่งใช้พื้นฐานของ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Nissan Leaf รุ่นปัจจุบัน และได้รับการติดตั้งฮาร์ดแวร์ชุดระบบที่นิสสันพัฒนาขึ้นมาแบบ in-house เบื้องต้นนิสสันตั้งเป้าจะเปิดตัวบริการนี้ภายในปีงบประมาณ 2027 (ปีงบประมาณของ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป)

●   ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนรถโปรโตไทป์ Nissan Leaf รุ่นล่าสุดนี้ ประกอบด้วยกล้องรอบคัน 14 ตำแหน่ง, เรดาห์ 10 ตำแหน่ง และ LiDAR เซนเซอร์อีก 6 ตำแหน่ง การทดสอบใช้งานจริงเพื่อเก็บข้อมูลมีขึ้นบนถนนสาธาณะท่ามกลางสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีความซับซ้อน และเมื่อเปรียบเทียบกับรถต้นแบบอัตโนมัติรุ่นก่อนหน้า รถทดสอบรุ่นล่าสุดซึ่งมีเซ็นเซอร์ติดตั้งบนหลังคาเพิ่มเติม สามารถขยายพื้นที่ในการตรวจจับสภาพแวดล้อมได้กว้างขึ้น และแม่นยำขึ้นกว่าเดิม

●   นอกจากนี้ รถโปรโตไทป์รุ่นใหม่นี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพของการจดจำ, การคาดการณ์พฤติกรรม, ฟังก์ชันการตัดสินใจ และมีฟังก์ชันการควบคุมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้การทำงานมีความราบรื่นขึ้นในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนรอบๆ คัน บนถนนที่พลุกพล่านในเมืองโยโกฮามา ซึ่งใกล้กับสำนักงานใหญ่ของนิสสันในประเทศญี่ปุ่น

●   ที่สำคัญ Nissan Leaf โปรโตไทป์ยังสามารถแสดงประสิทธิภาพในการคาดการณ์พฤติกรรมของคนเดินถนนได้อย่างราบรื่น, มีการเปลี่ยนเลนที่แม่นยำ และตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยเมื่อเข้าสู่ถนนที่มีทางแยก

●   นิสสันระบุว่ามีการเริ่มศึกษาโมเดลธุรกิจสำหรับการให้บริการด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมาตั้งแต่ช่วงปีงบประมาณ 2017 ปัจจุบันการทดสอบอยู่ภายใต้มาตรฐานของ SAE Level 2 ของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติหรือ SAE International (Society of Automotive Engineers) เป้าหมายหลักคือการให้บริการด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในประเทศญี่ปุ่นภายในปีงบประมาณ 2027 ซึ่งนิสสันจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานท้องถิ่น หรือผู้ประกอบการขนส่งต่างๆ

●   ในช่วงไตรมาส 4 ของปีงบประมาณนี้ นิสสันตั้งเป้าจะเริ่มการทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่มินาโตะ มิไร (โยโกฮาม่า) และวางแผนจะทดลองให้บริการภายในปีงบประมาณ 2025 โดยในระหว่างการทดลองใช้งานนั้น นิสสันจะค่อยๆ ปรับระดับฟังก์ชันระบบให้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการประเมินการยอมรับของลูกค้า

●   นิสสันเริ่มแผนงานนี้โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น, กระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐาน, การขนส่ง, การท่องเที่ยว และกระทรวงกลางอื่นๆ นอกจากนี้กระทรวงต่างๆ ยังเตรียมส่งเสริมแผนงานการให้บริการด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในรูปแบบใหม่ๆ ภายใต้มาตรฐาน SAE Level 4 ของคณะกรรมการส่งเสริมการเดินทาง หรือ Mobility Acceleration Committee ด้วย

●   ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ระยะยาวของนิสสันคือ การเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนด้วยการแก้ปัญหาการบริการขนส่งที่ชุมชนท้องถิ่นเผชิญอยู่ เนื่องจากญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาด้านการเดินทางหลายประการ เช่น การขาดแคลนคนขับ ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากรผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ดังนั้นหน้าที่ของนิสสันคือ การแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ๆ หลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

●   ปัจจุบัน คลาส (Classification) หรือข้อกำหนดความสามารถของระบบ ที่ถูกแยกหมวดหมู่อย่างเป็นทางการโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติหรือ SAE มีทั้งหมด 6 คลาส ประกอบด้วย Level 0 ซึ่งไม่มีตัวช่วยใดๆ ผู้ขับต้องเป็นผู้ควบคุมรถทั้งหมดตั้งแต่สตาร์ทเครื่องยนต์จนถึงจุดหมายปลายทาง จากนั้นจะเริ่มด้วย Level 1 ซึ่งจะค่อยๆ เพิ่มเทคโนโลยีช่วยขับในกลุ่ม ADAS ไปจนถึง Level 5 ที่ตัวระบบไม่ต้องการการควบคุมใดๆ จากผู้ขับเลยในทุกกรณี ●