June 10, 2024
Motortrivia Team (10527 articles)

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ จัดอบรมประกวดแผนการปรับปรุงธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์

●  โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการอบรมให้แก่บรรดาวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการประกวดแผนการปรับปรุงธุรกิจ Community Improvement Contest หัวข้อ “ทุนลด กำไรเพิ่ม ด้วยแนวทางการปรับปรุงธุรกิจแบบโตโยต้า” เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ โตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ จ.สระบุรี

●  ภายในงาน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมกว่า 40 ธุรกิจ จากทั่วประเทศ โดยรับฟังการบรรยายและการอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ เช่น พื้นฐานระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System) / การปรับปรุงธุรกิจตามแนวทาง รู้ เห็น เป็น ใจ / การหาความสูญเปล่า (MUDA) ในธุรกิจ / การเสวนาปัญหาธุรกิจและแนวทางการปรับปรุง พร้อมเยี่ยมชมการปรับปรุงที่หน้างานจริงร่วมกับเจ้าของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์

●  ทั้งนี้ ทีมวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการประกวด ฯ จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปดำเนินการทำแผนปรับปรุงธุรกิจของตนเองมานำเสนอ และผ่านกระบวนการคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีมสุดท้าย เพื่อนำเสนอแผนงานให้กับคณะผู้บริหารของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และตัดสินหาผู้ชนะในรอบสุดท้ายต่อไป ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นี้

●   สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่เว็บไซท์ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ : www.toyota.co.th/tsi

Tags CSR, Toyota