June 13, 2024
Motortrivia Team (10679 articles)

Toyota มอบข้าวจากโรงสีข้าวรัชมงคล 5,000 กก. แก่กระทรวงกลาโหม

ประชาสัมพันธ์

●   นายมนัสพาสน์ สุวรรณเมนะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนองค์กร และตัวแทนพนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล จำนวน 5,000 กิโลกรัม แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี  พลตรี สมบัติ  ผ่องศรี ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจิตอาสาพระราชทานกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารศาลาว่าการ กระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ●

Tags CSR, Toyota